ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients [Ağrı]
Ağrı. 2014; 26(1): 1-7 | DOI: 10.5505/agri.2014.04909  

Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients

Başak Karakurum Göksel1, Ozlem Coskun2, Serap Ucler2, Mehmet Karatas1, Aynur Ozge3, Secil Ozkan4
1Baskent University Medical School, Adana Teaching And Medical Research Center Department Of Neurology, Adana, Turkey
2The Ministry Of Health Ankara Hospital, Department Of Neurology, Ankara, Turkey.
3Mersin University School Of Medicine, Department Of Neurology, Mersin, Turkey
4Gazi University Medical Faculty, Department Of Public Health, Ankara, Turkey

Objective: Complementary and alternative medicine (CAM) is increasingly being used as adjunctive treatment in primary headache syndromes in many countries. In the Turkish population, no epidemiologic data have been reported about awareness and usage of these treatments in patients with headache.
Methods: One hundred and ten primary headache patients attending three headache clinics completed a questionnaire regarding their headaches, the known modalities and the use and effect of CAM procedures for their headaches.
Results: The mean age of the patients was 34.7±9.6 years (32.8-36.5). Almost two-thirds of patients had completed high school and university, and one-third of patients were housewives. Migraine without aura (45.5%) was the most frequently diagnosed type of headache followed by migraine with aura (19.1%) and tension-type headache (18.2%). In 43.6% of the patients, headache frequency was 5-10 per month. The most frequently known CAM modalities were massage (74.5%), acupuncture (44.5%), yoga (31.8%), exercise (28.2%), psychotherapy (25.5%), and rosemary (23.6%). The most frequently used CAM treatments were massage (51%) and exercise (11%). Only massage was reported to be beneficial in one-third of the primary headache patients; the other modalities were not.
Conclusion: Our findings suggest that the subgroup of primary headache patients in Turkey seek and use alternative treatments, frequently in combination with standard treatments. Neurologists should become more knowledgeable regarding CAM therapies; further randomized and controlled clinical researches with large sample sizes are needed.

Keywords: complementary and alternative medicine, migraine, headache, acupuncture


Primer Baş ağrısı olan Türk hastalardada tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı

Başak Karakurum Göksel1, Ozlem Coskun2, Serap Ucler2, Mehmet Karatas1, Aynur Ozge3, Secil Ozkan4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nöroloji; Adana, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Adana Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Nöroloji, Ankara, Türkiye
3Mersin Üniversitesi, Nöroloji, Mersin Türkiye
4Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı, Ankara, Türkiye

Tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemleri (TAT), primer baş ağrısı tedavisi için pek çok ülkede kullanılmaktadır. Türk popülasyonunda, primer baş ağrılarında TAT yöntemlerinin bilinirliği, kullanımı ve yararına yönelik epidemiyolojik veri bulunmamaktadır. Üç baş ağrısı merkezine başvuran 110 primer baş ağrılı olguya baş ağrısında kullanılan TAT yöntemlerinin bilinirliği, kullanımı ve yararlanılmasına ilişkin sorular içeren formlar verilerek yanıtlanması istendi. Hastaların yaş ortalaması 34,7 ± 9,6 (32,8-36,5) idi. Hastaların 2/3’si yüksek okul veya üniversite mezunu, 1/3’I ise ev hanımıydı. Olgularda en sık aurasız migren (%45,5), daha az sıklıkla auralı migren (%19,1) ve gerilim tipi baş ağrısı (%18,2) saptandı. Hastaların %43,6’sında baş ağrısı sıklığı 5-10/ay bulunmuştur. En sık bilinen modaliteler sırasıyla masaj (%74,5), akupunktur (%44,5), yoga (%31,8), egzersiz (%28,2), psikoterapi (%25,5) ve biberiye kullanımı (%23,6) idi. En sık kullanılan TAT yöntemi masaj (%51) ve egzersiz (%11) olarak saptandı. Bununla beraber olguların 1/3’ü masajdan fayda gördüğünü belirtti.
Bizim verilerimiz primer baş ağrılı Türk hastaların, standart tedavilere ek olarak alternatif tedavi arayışları olduğunu ve bu tedavilerden en azından birkaçını kullandıklarını göstermiştir. Nörologların bu konuda bilgilerini arttırmaları yanında, bu konuda yapılacak büyük grupları içeren randomize çalışmalara ihtiyaç duymaktadır.

Anahtar Kelimeler: alternatif ve tamamlayıcı tedaviler, migren, baş ağrısı, akupunktur


Başak Karakurum Göksel, Ozlem Coskun, Serap Ucler, Mehmet Karatas, Aynur Ozge, Secil Ozkan. Use of complementary and alternative medicine by a sample of Turkish primary headache patients. Ağrı. 2014; 26(1): 1-7

Corresponding Author: Başak Karakurum Göksel, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.