ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluation of musculoskeletal pain and related factors in school-age children (8–12 years) [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(4): 254-263 | DOI: 10.14744/agri.2021.04378  

Evaluation of musculoskeletal pain and related factors in school-age children (8–12 years)

Seide Karasel1, Nedime Karasel2, Dua Cebeci3
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Famagusta State Hospital, Famagusta, TRNC
2Department of Education, Final University, Kyrenia, TRNC
3Department of Dermatology and Venerology, Famagusta State Hospital, Famagusta, TRNC

Objectives: The aim of this study was to evaluate the frequency of pain and related factors in musculoskeletal system in children.
Methods: A total of 313 primary school students were analyzed in this cross-sectional study conducted in the Famagusta city center and surrounding villages. The physical activity musculoskeletal pain (MSP) level, health-related quality of life weight, height, and school bag weights of the students were measured by a blinded researcher.
Results: The study group consisted of 164 (52.40%) boys and 149 (47.6%) girls with a mean age of 9.53±0.82 years. In the present study, MSP frequency was found to be 39.0%. There was no relationship between MSP and the following parameters: Age, sex, body mass index, hours of weekly gym lesson, regular participation in sports, weekly time spent with sports, school bag type, and school bag weight. There was also no relationship between these parameters and region of pain.
Conclusion: Excessive walking and sitting were associated with increased MSP. Contrary to popular opinion, it was found that school bag weight and school bag type were not effective on MSP. Our results show that the quality of life of children can be improved by reducing MSP.

Keywords: Body mass index, child, musculoskeletal pain, physical activity, quality of life.


Okul çağı çocuklarında (8-12 yaş) kas iskelet ağrısı ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Seide Karasel1, Nedime Karasel2, Dua Cebeci3
1Gazimağusa Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Gazimağusa, KKTC.
2Eğitim Bölümü, Final Üniversitesi, Girne, KKTC
3Gazimağusa Devlet Hastanesi, Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dalı, Gazimağusa, KKTC

Amaç: Bu çalışmanın amacı, çocuklarda kas iskelet sisteminde ağrı sıklığını ve ilişkili faktörleri değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Gazimağusa il merkezi ve çevre köylerde gerçekleştirilen bu kesitsel çalışmada 313 ilkokul öğrencisi analiz edildi. Öğrencilerin fiziksel aktiviteleri, kas iskelet sistemi ağrı düzeyleri, sağlıkla ilgili yaşam kaliteleri, beden kitle indeksleri, boyları ve okul çantası ağırlıkları kör bir araştırmacı tarafından ölçüldü.
Bulgular: Çalışma grubunu yaş ortalaması 9,53±0,82 yıl olan 164 (%52,4) erkek ve 149 (%47,6) kız öğrenci oluşturdu. Bu çalışmada, kas iskelet sistemi ağrısı sıklığı %39,0 olarak bulundu. Kas iskelet sistemi ağrısı ile yaş, cinsiyet, beden kitle indeksi, haftalık beden dersi saati, spora düzenli katılım, haftalık spor yapma süresi, okul çantası tipi ve okul çantası ağırlığı parametreleri arasında bir ilişki yoktu. Bu parametreler ile ağrı bölgesi arasında da bir ilişki yoktu.
Sonuç: Aşırı yürüme ve oturma kas iskelet sistemi ağrısı ile ilişkiliydi. Sanılanın aksine okul çantası ağırlığı ve okul çantası tipinin kas iskelet sistemi ağrısı üzerinde etkili olmadığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: Beden kitle indeksi, çocuk, kas iskelet sistemi ağrısı, fiziksel aktivite, yaşam kalitesi.


Seide Karasel, Nedime Karasel, Dua Cebeci. Evaluation of musculoskeletal pain and related factors in school-age children (8–12 years). Ağrı. 2022; 34(4): 254-263

Corresponding Author: Seide Karasel, Cyprus


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.