ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Evaluating the pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome [Ağrı]
Ağrı. 2016; 28(4): 177-182 | DOI: 10.5505/agri.2016.03525  

Evaluating the pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome

Zeynep Kızılcık Özkan1, Seher Ünver1, Ayşe Başar2
1Trakya University Health Science Faculty
2Trakya University Health Center For Medical Research And Practice

Objectives: This study sought to evaluate pain severity and pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome.
Methods: This descriptive study was conducted with patients who were diagnosed with carpal tunnel syndrome (n=99) in the neurology clinic of the university hospital between August 2014 and December 2015. Patient data form, visual analog scale (VAS) and a pain management inventory were used to collect data.
Results: Of the total, 64.6% of the patients experienced pain. Patients used prescription medication, massage, and exercise to control pain, and reported that the most useful method was exercise, followed by massage and, finally, prescription medication.
Conclusion: Healthcare professionals may share the findings of relative benefit according to method of pain management and encourage patients to use non-pharmacological methods.

Keywords: Pain control, nurse, carpal tunnel syndrome.


Karpal tünel sendromlu hastalarda ağrı kontrolünde kullanılan yöntemlerin değerlendirilmesi

Zeynep Kızılcık Özkan1, Seher Ünver1, Ayşe Başar2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
2Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi

Amaç: Bu çalışma karpal tünel sendromu tanısı koyulan hastaların yaşadıkları ağrının şiddetini ölçmek ve ağrı ile baş etmede kullandıkları yöntemlere ilişkin bilgileri saptamak amacıyla planlandı.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma bir üniversite hastanesinin nöroloji polikliniğinde karpal tünel sendromu tanısı koyulan hastaların (n=99) katılımı ile Ağustos 2014–Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Veri toplamada “Hasta tanıtım formu” ‘‘Visual analog skala’’ ve “Ağrı yönetim envanteri” kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %64.6’sı ağrı deneyimlemekteydi. Ağrı kontrolünde en çok reçeteli ilaç kullanımı, masaj ve egzersizin kullanıldığı belirlenirken, en yararlı yöntemlerin sırasıyla egzersiz yapmak, masaj yapmak ve reçeteli ağrı kesici ilaç kullanmak olduğu saptandı.
Sonuç: Karpal tünel sendromlu hastaların ağrıyı azaltmada yararlandığı yöntemlerin saptanması ile bu yöntemlerin diğer hastaların kullanımına sunulması ve sağlık bakım uygulayıcılarının farmakolojik olmayan yöntemlerle hastaları desteklemesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı kontrolü, hemşire, karpal tünel sendromu.


Zeynep Kızılcık Özkan, Seher Ünver, Ayşe Başar. Evaluating the pain management methods of patients with carpal tunnel syndrome. Ağrı. 2016; 28(4): 177-182

Corresponding Author: Zeynep Kızılcık Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.