ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital [Ağrı]
Ağrı. 2019; 31(1): 23-31 | DOI: 10.5505/agri.2018.03411  

An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital

Ramazan Baldemir1, Erkan Yavuz Akçaboy2, Şeref Çelik2, Özgen Noyan2, Zeynep Nur Akçaboy3, Mustafa Baydar3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Atatürk Chest Diseases and Chest Surgery Training and Research Hospital, Arkara, Turkey
2Department of Algology, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Ankara Numune Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Objectives: When researches examined, cancer pain and other cronic pain, serious mismanagement and undermedication in treating chronic pain especially using opioids continuing problem. This study was designed to examine the barriers to adequate opioid usage, especially as they could be associated with experience and medical discipline.
Methods: The survey conducted among phycians working in Ankara Numune education and research hospital on July of 2015. A 29 item survey was used to measure physicians attitudes and knowledge about using opioids.
Results: We have included 156 doctors in our study.We found that %82.7 of doctors have not been educated in the pain subject.%48.8 of doctors see themselves capable of prescribing opioid medication and %67.9 of doctors are feeling uneasy when prescribing opioids also a lot of doctors are not willing to give prescriptions of opioids.When analyzing our data we have found that opioids related prejudices are not related with title or experience.İt is interesting that the doctors who were anxious when prescribing opioids to their patients they want for themselves when in need opioid precriptions and again when in need they want increasing doses of opioid.
Conclusion: Resembling the studies in the literature in our study, we’ve found that doctors have poor knowledge about opioids and opiophobia it’s frequent among the doctors.Poor knowledge of opioids and overcoming the opiophobia and medicating with opioids when medical status of patients emposes made us think that in service training should be started immeadiately.

Keywords: Pain therapy, cronical pain, opiophobia, opioid.


Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları

Ramazan Baldemir1, Erkan Yavuz Akçaboy2, Şeref Çelik2, Özgen Noyan2, Zeynep Nur Akçaboy3, Mustafa Baydar3
1Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Algoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ankara

Amaç: Literatür verileri incelendiğinde başta kanser ağrısı olmak üzere kronik ağrısı olan hastalarda ağrı tedavisinin özellikle de opioid kullanımının yanlış ve yetersizliği bir sorun olarak devam etmektedir. Bu çalışma yeterli opioid kullanımında karşılaşılan engellerin tıbbi disiplinler ve doktorların tecrübeleriyle ilişkisini araştırmak amacıyla hazırlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bu anket Temmuz 2015 tarihinde Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan doktorlar arasında yapılmıştır. Doktorların opioid kullanımı ve kullanım sırasındaki davranış ve bilgilerini ölçmek amacıyla 29 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmaya 156 doktor katılmıştır. Doktorların %82.7 sinin ağrı konusunda eğitim almadığı tespit edildi. Doktorların sadece %48.8’inin opioid tedavisi konusunda kendini yeterli gördüğü ve %67.9’unun opioid reçete ederken tedirgin olduğu ve doktorların büyük bir kısmının opioid reçete etmekten kaçındığı görülmüştür. Veriler değerlendirildiğinde opioidler ile ilgili önyargıların ünvan ve deneyimle bağlantısının olmadığı tespit edildi. İlginç olarak hastalarına opioid reçete ederken tedirgin olan doktorların kendilerine gerektiğinde opioid reçete edilmesini ve yine gereğinde doz artımı yapılmasını istedikleri tespit edildi.
Sonuç: Literatürde yer alan çalışmalarla benzer bir şekilde çalışmamızda da doktorların opioidlerle ilgili bilgi eksikliğinin olduğu ve opiofobinin doktorlar arasında yaygın olduğu tespit edilmiştir. Opioidler ile ilgili bilgi eksikliğinin ve opiofobinin önüne geçebilmek ve hastaların tıbbi olarak uygun olan durumlarda opioidler ile tedavisini sağlayabilmek için gerekli hizmet içi eğitimlerin bir an önce başlatılmasının faydalı olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Ağrı tedavisi, kronik ağrı, opiofobi, opioid.


Ramazan Baldemir, Erkan Yavuz Akçaboy, Şeref Çelik, Özgen Noyan, Zeynep Nur Akçaboy, Mustafa Baydar. An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital. Ağrı. 2019; 31(1): 23-31

Corresponding Author: Ramazan Baldemir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.