ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Plan A blocks [Ağrı]
Ağrı. 2023; 35(4): 187-194 | DOI: 10.14744/agri.2022.02256  

Plan A blocks

Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş
Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye

With the increase in ultrasound use, regional anesthesia practices have gained popularity and many novel techniques are being described. However, the rapidly increasing number of new block techniques also led to confusion. Therefore, seven basic regional anesthesia techniques that are effective in most of the surgeries have been listed as “Plan A Blocks.” The purpose of this review is to introduce the basic sono-anatomy and indications of Plan A blocks.

Keywords: Plan A blocks, postoperative analgesia, regional anesthesia.


Plan A blokları

Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Kocaeli

Ultrason kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte rejyonal anesteziye olan ilgi arttı ve gün geçtikçe yeni bloklar tanımlanmaya başlandı. Ancak sayısı hızla artan yeni blok teknikleri aynı zamanda karışıklığa da neden oluyor. Dolayısıyla yakın zamanda cerrahi endikasyonların çoğunda etkili olabilecek, uygulaması basit ve etkin analjezi sağlayan yedi temel rejyonal anestezi tekniği “Plan A Blokları” olarak listelendi. Bu yazının amacı, plan A blok tekniklerini basitçe inceleyip temel sonoanatomiyi ve endikasyonlarını tanıtmaktır.

Anahtar Kelimeler: Rejyonal anestezi, postoperatif analjezi, plan A blok.


Hadi Ufuk Yörükoğlu, Sevim Cesur, Can Aksu, Alparslan Kuş. Plan A blocks. Ağrı. 2023; 35(4): 187-194

Corresponding Author: Hadi Ufuk Yörükoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.