ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 33  Issue: 4  Year: 2020
  Attitude Changes Towards Chronic Pain Management of Pain Physicians in Turkey During the Covid-19 Pandemic [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-01878 | DOI: 10.14744/agri.2019.01878  

Attitude Changes Towards Chronic Pain Management of Pain Physicians in Turkey During the Covid-19 Pandemic

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Şebnem Rumeli2
1Bursa City Hospital, Department Of Pain Medicine, Bursa, Turkey
2Mersin University School Of Medicine, Department Of Anaesthesiology And Reanimation, Division Of Pain Medicine, Mersin, Turkey

Objective: The coronavirus(Covid 19) pandemic has led to a decrease or interruption of outpatient and elective interventional procedures of patients with chronic pain worldwide. This study aims to investigate the attitude changes of pain physicians in Turkey in the treatment of chronic pain patients and the compliance of these changes with the published guidelines.
Materials and Methods: A total of 113 pain physicians were sent an online questionnaire forms to be completed voluntarily.
Results: The questionnaire was completed by 61%(n: 69) of the total physicians to whom it was sent to. The rate of physicians who did not request the Covid-19 PCR test from their patients before any interventional procedure was 48%(n: 33). The rate of physicians who ignored the immunosuppressive effect and while prescribing opioids and did not reduce the opioid dose was 42%(n: 29). The rate of physicians who did not reduce the corticosteroid dose they used in their interventional procedures was 61%(n: 42). It was determined that 49.1%(n: 28) of physicians who applied facet joint medial branch radiofrequency denervation(RFD) during the pandemic period decreased the number of diagnostic blocks they applied compared to the pre-pandemic period. It was found that 51%(n: 24) of the physicians who applied genicular nerve RFD during this period did not perform any diagnostic blocks.
Conclusion: It was found that the majority of physicians did not change their preferences in the dose and/or type of opioid and corticosteroid drugs, but they tended to reduce the number of diagnostic blocks they applied before facet joint medial branch/ genicular RFD procedures.

Keywords: Covid-19, Pandemic, Chronic pain, Pain management, Pain physician, Radiofrequency ablation


Türkiye’deki Algolog Hekimlerin, Covid 19 Pandemi Döneminde Kronik Ağrı Tedavisindeki Tutum Değişiklikleri

Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz1, Şebnem Rumeli2
1Bursa Şehir Hastanesi, Ağrı Tıbbı Bilim Dalı, Bursa, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Ağrı Tıbbı Bilim Dalı, Mersin, Türkiye

Amaç: Korono virüs (Covid 19) pandemisi bütün dünyada kronik ağrı hastalarının ayaktan tedavi ve elektif girişimsel prosedürlerinin azaltılmasına veya kesintiye uğratılmasına neden oldu. Bu çalışma ile pandemi döneminde Türkiye’deki algolog hekimlerin kronik ağrı hastalarının tedavilerindeki tutum değişiklikleri ve bu değişikliklerin yayınlanan kılavuzlara uygunluklarının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Türkiye’de online olarak ulaşım sağlanabilen 113 algoloji hekimine isteğe bağlı doldurulmak üzere anket gönderildi.
Bulgular: Anketin ulaştırıldığı ağrı hekimlerinin %61’i (n: 69) anketi cevapladı. Hiçbir girişimsel işlemi öncesi hastalarından Covid 19 Pcr testi istemeyen hekimlerin oranı %48 (n: 33) idi. Opioid reçetelerken immunsupresif etkiyi önemsemeyen ve opioid dozunu azaltmayan hekimlerin oranı %42 (n: 29) idi. Girişimsel işlemlerinde uyguladıkları kortikosteroid dozunu azaltmayan hekimlerin oranı %61 (n: 42) idi. Pandemi döneminde faset eklem median dal (FMD) radyofrekans denervasyon (RFD) uygulayan hekimlerin %49.1’inin (n: 28) pandemi öncesine göre uyguladıkları tanısal blok sayısını azalttığı belirlendi. Bu dönemde genikuler sinir RFD uygulayan hekimlerin %51’inin (n: 24) hiç tanısal blok uygulamadıkları tespit edildi.
Sonuç: Ülkemizdeki ağrı hekimlerin çoğunun pandemi döneminde kronik ağrı hastalarının tedavisinde kullandıkları opioid ve kortikosteroid ilaçların doz ve/veya türlerindeki tercihlerini değiştirmedikleri ancak FMD RFD/genikuler sinir RFD girişimleri öncesi uyguladıkları tanısal blok sayılarını azaltma eğiliminde oldukları saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Pandemi, Kronik ağrı, Ağrı yönetimi, Ağrı hekimi, Radyofrekans ablasyon
Corresponding Author: Gülçin Gazioğlu Türkyılmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2021 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.