ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Comparing the Effect of Heat and Cold Therapy on the Intensity of Nitrate Induced Migraine Type Headache in Cardiac Inpatients: A Randomized Controlled Trial [Ağrı]
Ağrı. 2021; 33(3): 148-154 | DOI: 10.14744/agri.2020.00907  

Comparing the Effect of Heat and Cold Therapy on the Intensity of Nitrate Induced Migraine Type Headache in Cardiac Inpatients: A Randomized Controlled Trial

Aynaz Bagherzadi1, Roghiyeh Emani1, Haleh Ghavami2, Hamid Reza Khalkhali2, Marziyeh Ebrahimi2
1Students' Research Committee of Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
2Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

Objective: This study aimed to compare the effect of heat and cold therapy on the intensity of nitroglycerine induced migraine type headache in cardiac inpatients.
Methods: This randomized controlled trial was conducted on a total of 75 cardiac inpatients in three groups design (heat or cold therapy,and control group) as pre-test and post-test. Patients in the intervention group received heat or cold therapy for25 minutes, two times (at 1-hour interval), Patients in the control group did not receive any heat or cold therapy. Headache intensity was measured by the numeric rating scale for pain (NRS Pain), in three groups of study for 3 times (just before the study, at the end of applying the first therapy, and at the end of applying the second therapy).
Results: No baseline differences existed among the three groups for the mean pain scale score (P=0.781) just before the study; but the difference between three groups after applying heat and cold therapy was statistically significant (p=0.000).
Conclusion: This study demonstrated applying heat and cold therapy may reduce the intensity of nitrate induced migraine type headache in cardiac inpatients. Considering this fact that approximately 10% of patients cannot tolerate nitrate therapies due to unbearable headache, applying heat or cold therapy in patients with nitrate induced migraine type headache is recommended to improve patient’s adherence to treatment.

Keywords: Cardiac patient, cold, heat, migraine, nitrate


Kalp Hastalarında Isı ve Soğuk terapinin Nitrogliserine Bağlı Migren Tip Baş Ağrısı Şiddeti Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Aynaz Bagherzadi1, Roghiyeh Emani1, Haleh Ghavami2, Hamid Reza Khalkhali2, Marziyeh Ebrahimi2
1Urmia Tıp Bilimleri Üniversitesi Öğrenci Araştırma Komitesi, Urmia, İran
2Urmia Tıp Bilimleri Üniversitesi, Urmia, İran

Amaç: Bu çalışman amacı kardiyak hastalarda ısı ve soğuk terapi uygulamasının nitrogliserine bağlı migren tipi baş ağrısı şiddeti üzerine etkilerini karşılaştırmaktı.
Gereç ve Yöntem: Bu randomize kontrollü çalışma, ön test ve son test olarak üç grup tasarımında (ısı veya soğuk terapi ve kontrol grubu) toplam 75 kardiyak hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. Müdahale grubundaki hastalar 25 dakika boyunca, iki kez (1 saatlik aralıklarla) ısı veya soğuk terapi aldı, kontrol grubundaki hastalar herhangi bir terapi almadı. Baş ağrısı şiddeti, ağrı için sayısal derecelendirme ölçeği (NRS Ağrı) ile, üç çalışma grubunda 3 kez (çalışmadan hemen önce, ilk terapinin uygulanmasının sonunda ve ikinci terapinin uygulanmasının sonunda) ölçülmüştür.
Bulgular: Çalışmadan hemen önce üç grup arasında ortalama ağrı skalası skoru (P = 0.781) için bazal fark yoktu; ancak ısı ve soğuk terapi uygulandıktan sonra üç grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p = 0.000).
Sonuç: Bu çalışma, ısı ve soğuk terapi uygulanmasının kardiyak hastalarda nitrata bağlı migren tipi baş ağrısının şiddetini azaltabildiğini göstermiştir. Hastaların yaklaşık% 10'unun dayanılmaz baş ağrısından dolayı nitrat tedavilerine tahammül edemediği gerçeği göz önüne alarak, nitrata bağlı migren tipi baş ağrısı olan hastalarda ısı veya soğuk terapi uygulaması, hastanın tedaviye uyumunu artırmak için önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak hasta, soğuk, ısı, migren, nitrat


Aynaz Bagherzadi, Roghiyeh Emani, Haleh Ghavami, Hamid Reza Khalkhali, Marziyeh Ebrahimi. Comparing the Effect of Heat and Cold Therapy on the Intensity of Nitrate Induced Migraine Type Headache in Cardiac Inpatients: A Randomized Controlled Trial. Ağrı. 2021; 33(3): 148-154

Corresponding Author: Haleh Ghavami, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.