ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Doctors’ Opinions, Knowledge And Attitudes Towards Cancer Pain Management In A University Hospital [Ağrı]
Ağrı. 2008; 20(2): 20-30

Doctors’ Opinions, Knowledge And Attitudes Towards Cancer Pain Management In A University Hospital

Lütfiye Peker1, Nalan Celebi1, Ozgur Canbay1, Altan Sahin1, Banu Cakır2, Sennur Uzun1, Ulku Aypar1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology
2Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Public Health

Cancer pain management is still reported to be inadequate despite of recent developments in medicine, resulting in serious outcomes. This study is to evaluate opinions, knowledge and attitudes of doctors working and/or being trainedg in surgical and medical departments in our university hospital, towards cancer pain management via a questionnaire. Of all doctors approached, eighty percent could be reached and 83% of them completed the questionnaire. In this group of doctors, reportedly 60% evaluating cancer patients with pain at least once in a week, most had not have any formal education about cancer pain management during their medical school or residencytraining and the ones reporting "any" education, described this as "limited in quality and as hours of lessons" and were not satisfied. The results of this survey suggest specific targets for the strategic and educational projects to overcome some of the barriers against the optimal cancer pain management. Most of the doctors believe that barriers originating from health professionals and systems are more important than the ones resulting from patients and give high priority to treatment of cancer pain relative to the treatment of cancer; but still half of them report that legal regulations have some influence on opioid prescription; and almost three quarters of them believe that opioid use may cause high rates of psychological addiction or abuse. Two thirds of the doctors feel themselves "insufficient" in cancer pain management, being more prominent in tasks requiring knowledge, skill, education and experience about opioid use.

Keywords: Cancer pain management, treatment barriers, education, opiophobia


Bir Üniversite hastanesinde doktorların kanser ağrısı tedavisi ile ilgili fikir, bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi

Lütfiye Peker1, Nalan Celebi1, Ozgur Canbay1, Altan Sahin1, Banu Cakır2, Sennur Uzun1, Ulku Aypar1
1Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Anesthesiology
2Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Public Health

Kanser hastalarında ağrı tedavisinin günümüz tıbbındaki ilerlemelere rağmen çeşitli nedenlerle yetersiz olduğu ve bu durumun ciddi sorunlara neden olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada üniversite hastemizdeki dahili ve cerrahi anabilim dallarında çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların kanser ağrısı tedavisi ile ilgili fikir, bilgi ve yaklaşımlarının anket yöntemiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen doktorların (n=428) %80’ine ulaşılabilmiş (n=341) ve bu doktorların da %83’ünden (n=284) yanıt alınabilmiştir (yanıt oranı %66.4). Yüzde 60’ı ağrısı olan kanser hastalarıyla haftada en az bir defa karşılaşan bu doktor grubunun, 2/3’nün tıp fakültesinde, 4/5’inin uzmanlık eğitimleri sırasında ağrı tedavisiyle ilgili eğitimi almadığı; alınan eğitiminse nicelik ve nitelik olarak kısıtlı, doktorları tatmin etmekten uzak olarak tanımlandığı görülmüştür. Doktorların ağrının yaygınlığının farkında oldukları, ancak gerçekte ve
kendi çalışma koşullarında tedavi edilebilirliği konusunda kötümser oldukları gözlenmiştir. Çalışmanın sonuçları ağrı tedavisinde sorunların giderilmesi için planlanacak eğitim ve stratejik yaklaşımlara özgün hedeşer göstermektedir. Doktorların çoğunluğu sağlık personeli ya da sisteminin, hastalardan kaynaklanan sorunlardan daha önemli olduğunu
düşünmekte; ağrı tedavisine, kanser tedavisine göre öncelik vermekte, ancak yarısı opioid reçetesi yazarken, yasal düzenlemeler nedeniyle etkilenmekte; yaklaşık 3/4’ü ise, opioid kullanımının yüksek oranlarda psikolojik bağımlılık ya da ilaç suistimaline neden olduğuna inanmaktadır. Doktorların 2/3’ü kendini yetersiz hissetmekteyken, özellikle opioidlerle ilgili bilgi, beceri, eğitim ve deneyim gerektirebilecek bazı konularda yoğunlaşan yetersizliklerin söz konusu olduğu gözlenmiştir. Opioidler ya da adjuvan ilaçlar düşük oranlarda tanınmakta, ağrı fizyolojisiyle ilgili nosiseptif terimi ise doktorların yalnızca % 15’i tarafından doğru olarak bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser ağrısı tedavisi, tedavi engelleri, eğitim, opiofobi


Lütfiye Peker, Nalan Celebi, Ozgur Canbay, Altan Sahin, Banu Cakır, Sennur Uzun, Ulku Aypar. Doctors’ Opinions, Knowledge And Attitudes Towards Cancer Pain Management In A University Hospital. Ağrı. 2008; 20(2): 20-30

Corresponding Author: Lütfiye Peker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.