ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Coccydynia in patients with axial spondyloarthritis: Reflection of enthesitis? [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(1): 33-37 | DOI: 10.14744/agri.2021.00187  

Coccydynia in patients with axial spondyloarthritis: Reflection of enthesitis?

Rana Terlemez, Navid Atarod, Kenan Akgün
İstanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Objectives: In this study, we aimed to compare the Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score (MASES) values of
patients with axial spondyloarthritis (ax-SpA) with and without coccydynia.
Methods: We included 42 cases between the ages of 18 to 65 that were admitted to our clinic between August 1, 2019 and April
20, 2020 with the diagnosis of ax-SpA. The first group consisted of 13 patients with coccydynia and the second group consisted
of 29 patients without coccydynia. Besides the demographic data Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score-C-reactive
protein (ASDAS-CRP), Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index (BASFI), and MASES values of the patients were recorded.
Results: We found that 13 (29.5%) of 42 patients with ax-SpA had coccydynia. While the rate of female patients in the coccydynia
group was 46.15%, in the group without coccydynia, this rate was 31.03%. The mean of MASES, ASDAS-CRP, and BASFI
values of the coccydynia group was statistically significantly higher than the group without coccydynia. We found that the
BASFI was the most effective factor affecting the presence of coccydynia.
Conclusion: Our study supports the increased prevalence of coccydynia in patients with ax-SpA. In this study, we found that
the presence of coccydynia may be associated with hypomobility rather than enthesitis.

Keywords: Axial spondyloarthritis, coccydynia, enthesitis.


Aksiyal spondiloartritli hastalarda koksidini entezitin yansıması mıdır?

Rana Terlemez, Navid Atarod, Kenan Akgün
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Koksidinisi olan ve olmayan aksiyal spondiloartritli hastaların MASES (Maastricht Ankylosing Spondylitis Enthesitis Score)
sonuçlarının karşılaşırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: 01/08/2019–20/04/2020 tarihleri arasında polikliniğimize başvurmuş, 18–65 yaş arası aksiyal spondiloartritli
hastalar çalışmaya dahil edildi. Birinci grupta koksidinisi olan 13 hasta, ikinci grupta koksidinisi olmayan 29 hasta bulunmaktaydı.
Hastaların demografik verileri ile beraber ASDAS-CRP, BASFI ve MASES sonuçları kaydedildi.
Bulgular: Aksiyal spondiloartritli 42 hastanın 13’ünde (29,5%) koksidini olduğu saptandı. Erkek hastaların daha ağırlıklı olduğu
bu çalışmada koksidini olan grupta kadın hasta sayısı daha fazla idi. Koksidinisi olan grupta MASES, ASDAS-CRP ve BASFI
skorlarının hepsi, koksidinisi olmayan gruba göre anlamlı derecede yüksekti. Bu parametrelerden koksidini varlığı ile ilişkisi en
yüksek olan skorlama BASFI olarak bulundu.
Sonuç: Sonuç olarak çalışmamız, aksiyal spondiloartritli hastalarda artmış koksidini sıklığını desteklemektedir. Öte yandan
çalışmamızda bulunan BASFI ile koksidini ilişkisi, entezitten çok hipomobilite hipotezini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aksiyal spondiloartrit, koksidini, entzit.


Rana Terlemez, Navid Atarod, Kenan Akgün. Coccydynia in patients with axial spondyloarthritis: Reflection of enthesitis?. Ağrı. 2022; 34(1): 33-37

Corresponding Author: Rana Terlemez, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.