ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Discogenic pain [Ağrı]
Ağrı. 2002; 14(1): 7-16

Discogenic pain

M. Hammer1
Orthopaedic Specialist of Alabama Pain Treatment Center, St. Vincent’s Hospital Birmingham, Alabama, USA

Low back pain is the most common cause of disability. The prevalence of low back is substantial. Discogenic pain is responsible for 40 % of the low back pain cases. Zygapophyseal joint pain is present in 15 %, and sacroiliac joint pain is found in 21 % of low back pain patients. Internal disc disruption (IDD) is the single most common cause of low back pain. Pain on discography provides the anatomical basis for diagnosing back pain. Provocative diagnostic test to determine disc as "pain generator", detects presence of painful annular tears. CT/discography reveals IDD. The diagnosis of IDD relies upon provocation discography that reproduces pain and CT discography that reveals the IDD. A recently released study was the first to correlate MRI and discomanometry in determining lumbar disc disease. Despite increasing knowledge of disc innervation and referred nociceptive pathways, blocking these structures have not demonstrated long term therapeutic effects in uncontrolled clinical trials.

Keywords: Low back pain, discogenic


Diskojenik ağrı

M. Hammer1
Orthopaedic Specialist of Alabama Pain Treatment Center, St. Vincent’s Hospital Birmingham, Alabama, USA

Bel ağrıları, en önemli sağlık sorunlarından birisidir. Bel ağrılı hastaların % 40’ını diskojenik bel ağrıları oluştururken, %15’i faset eklemler ve %21’i de sakroiliak eklemlerden kaynaklanmaktadır. İnternal disk lezyonları bel ağrısının en sık rastlanan nedeni olup, tanıda diskografinin büyük önemi vardır. Ağrıyı tetikleyerek yapılan provokatif diskografi ile ağrının diskojenik olduğu kesinleştirilebilir. BT/diskografi ile daha detaylı sonuç elde etmek mümkündür. Son yıllarda yapılan çalışmalarla manyetik rezonans ve kantitatif diskomanometrinin diskojenik ağrı tanısındaki önemi ortaya konmuştur. Disk innervasyonu ve yansıyan ağrı mekanizması ile ilgili bilgilerin giderek ivme kazanmasına karşılık, farklı blok uygulamalarının tedavideki yeri ile ilgili farklı sonuçlar bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, diskojenik


M. Hammer. Discogenic pain. Ağrı. 2002; 14(1): 7-16


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.