ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Diagnostic nerve blocks [Ağrı]
Ağrı. 2002; 14(1): 43-50

Diagnostic nerve blocks

N. S. Özyalçın0

Diagnostic blockade is clinically the selective blockade of one modality without blocking others that represent an extremely useful diagnostic tool. Because pain is a totally subjective phenomenon, some objective test is needed to diagnose the neural pathway subserving it as diagnostic neural blockade. However diagnostic neural blockade is not intended to replace a detailed history, a complate physical examination, and appropriate laboratory, and radiologic tests, or psycological assessment. Diagnostic neural blockade has been particularly useful in patients who have intractable pain with no apperent cause. Diagnostic blocks are used to determine the pathophysiology of clinical pain, the site of nociception, and the pathway of afferent neural signals. By the information gained from these blocks, the clinicans decide the choice of medicine, therapeutic blocks as neuroablative therapies, and surgical therapy. Although the clinical success of this modality in many centers, there are many limitations that weaken the theroretic basis for neural blockade as a diagnostic and prognostic tool. The validity of results achieved with diagnosic neural blockade has become conraversial for two main reasons: The changes in understanding factors that determine the process of nerve conduction and blockade are believed by some invalidate the concept of diagnostic/differential neural blockade, and the changes in understanding of the complexity of chronic pain and the physiological, anatomical, and psychosocial factors involved are believed to limit the diagnostic utility of these blocks. For evaluating both the validity and the usefulness of these blocks in the diagnose of pain mechanisms, it is essential to understand the basis of this controversy.

Keywords: Diagnostic nerve block, pain, neurophysiology


Tanısal sinir blokları

N. S. Özyalçın0

Ağrının ayırıcı tanısında son derece yararlı ipuçları sağlayan diyagnostik sinir blokları, diğerlerini etkilemeden sadece bir yolağın iletisinin kesilmesi esasına dayanır. Ağrı tamamen subjektif bir kavram olduğundan olaya katılan nöral yapıları ayırt edebilmek için objektif testlere gereksinim bulunmaktadır. Ancak diyagnostik sinir blokları ayrıntılı anamnezin, fizik muayenenin, uygun laboratuvar ve radyoloji incelemelerinin ya da psikolojik muayenenin yerini almamalıdır. Diyagnostik sinir blokları özellikle belirgin bir sebebi bulunmayan, tedaviye dirençli ağrısı olan hastalarda yararlıdır. Diyagnostik sinir blokları klinik ağrının patofizyolojisinin, nosisepsiyon bölgesinin ve afferent sinyallerin iletiminde yer alan nöral yolağın aydınlatılmasını sağlar. Elde edilen bilgiler ışığında tedavi yöntemi (farmakolojik tedavi, nöroablatif yöntemler, cerrahi tedavi, vs.) belirlenir. Bu yöntemin birçok merkezdeki klinik başarısına rağmen, diyagnostik ve prognostik bir araç olarak kullanımını kısıtlayan faktörler de bulunmaktadır. Elde edilen verilerin doğruluğu ve klinik kullanılabilirliği açısından, doğru yöntem ve tekniklerin seçimi kadar bu faktörlerin kavranması da önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Tanısal sinir bloğu, ağrı, nörofizyoloji


N. S. Özyalçın. Diagnostic nerve blocks. Ağrı. 2002; 14(1): 43-50


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.