ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Intradiscal radiofrequency thermocoagulation in discogenic pain [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(2): 26-29

Intradiscal radiofrequency thermocoagulation in discogenic pain

S. Erdine1, G. K. Talu2
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
2İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.

The lumbar intervertebral discs are one of the major origins of low back pain. Medical therapy, intradiscal procedures and surgery are the treatment modalities in discogenic low back pain. Recently radiofrequency denervation therapy has been used in discogenic pain. We have evaluated the efficacy and complications of application of radiofrequency in discogenic pain. 25 patients who were admitted to the outpatient clinic of Algology Department, diagnosed as discogenic pain were hospitalized for provacative test and if responded positively application of radiofrequency. Under surgical conditions and fluoroscopic guidance provocative test was applied by injection of 2ml of (iohexol and 1 % lidocaine) solution into the related disc. When the response was positive, a 80 degrees 6 minutes lesion was made. The VAS values were recorded before the procedure (VAS0), 24 h after the procedure (VAS1), 8 weeks after the procedure (VAS2). At the end of the 2nd month the patients were found to be 52 % well. No complications were observed due to the technique. We have concluded that application of RFTC in discogenic pain is an effective and safe method when conservative treatment modalities fail.

Keywords: Discogenic pain, radiofrequency thermocoagulation, low back pain.


Diskojenik bel ağrılarında radyofrekans termokoagülasyon uygulanımı

S. Erdine1, G. K. Talu2
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
2İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.

Lomber vertebral diskler bel ağrılarının en önemli kaynaklarındandır. Disk kaynaklı ağrılarda medikal tedavi, disk içi enjeksiyonlar, cerrahi, radyofrekans termokoagulasyon uygulanabilmektedir. Çalışmamızda disk kaynaklı bel ağrılarında radyofrekans termokoagulasyon uygulanımının etkinliği ve yan etkileri değerlendirilmiştir. Bilim dalı polikliniğine başvuran; değerlendirmeler sonucu diskojenik bel ağrısı tanısı alan 25 hasta, ağrı uyarımı (provokatif test) ardından olumlu yanıt alındığı taktirde radyofrekans termokoagulasyon uygulanımı için hospitalize edilmişlerdir. Cerrahi koşullar altında ve skopi yardımı ile hastalara 2 ml (iohexol + % 1 aritmal) solüsyon ile provokatif diskografi uygulanmıştır. Olumlu yanıt alınan hastalarda 80 derecede 6 dakika lezyon oluşturulmuştur. Hastaların VAS değerleri girişimden önce (VAS0), girişimden 24 saat sonra (VAS1), ve 8 hafta sonra (VAS2) değerlendirilmiştir. Hastalarda değerlendirme dönemi sonunda % 52 iyilik saptanmıştır. Herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Diskojenik bel ağrılarında radyofrekans termokoagulasyon uygulanımının diğer tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda etkili ve güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diskojenik ağrı, radyofrekans termokoagulasyon, bel ağrısı.


S. Erdine, G. K. Talu. Intradiscal radiofrequency thermocoagulation in discogenic pain. Ağrı. 2000; 12(2): 26-29


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.