ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Prilocaine and prilocaine - meperidine combination in regional intravenous anesthesia [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(3): 26-29

Prilocaine and prilocaine - meperidine combination in regional intravenous anesthesia

S. Tuncer1, H. Barışkaner2, L. Pirbudak3, Ş. Otelcioğlu4
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Uzm. Dr
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.

In this study we aimed to assess the effects and side effects of prilocaine and meperidine added to decreased dose and concentration of prilocaine, in sensorial and motor block during regional anesthesia. Thirty ASA I-II patients, undergoing upper extremity operation were studied and randomly divided into two groups. First group recieved 1 % prilocaine while the second recieved 0.5 % prilocaine + 1 mg/kg meperidine in 40 ml of distilled water in 90 seconds in accordance with the RIVA technique. Statistical analysis was done with Mann Whitney-U test and p<0.05 was accepted statistically significant. In conclusion we observed that analgesia and motor block beginning times were shorter and postoperative pain was less in the second group. Thus we think that the combination of meperidine with low dose and concentration of prilocaine is more suitable for regional intravenous anesthesia.

Keywords: Prilocaine, prilocaine - meperidine combination, regional intravenous anesthesia


Rejyonel intravenöz anestezide prilokain ve prilokain meperidin kombinasyonunun karşılaştırılması

S. Tuncer1, H. Barışkaner2, L. Pirbudak3, Ş. Otelcioğlu4
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji A.B.D., Yrd. Doç. Dr.
3Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Uzm. Dr
4Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Prof. Dr.

Bu çalışmada intravenöz rejyonel anestezide prilokain ve dozu - konsantrasyonu azaltılmış prilokain - meperidin kombinasyonunun sensoryal ve motor blok gelişimi üzerine etkileri ile yan etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Üst ekstremite operasyonu geçirecek ASA I-II grubu 30 hasta çalışmaya alınarak rasgele iki gruba ayrıldı. I. Gruba % 1’lik prilokain, II. Gruba % 0.5 prilokain + 1 mg/kg meperidin 40 ml içersinde sulandırılarak 90 saniye içinde intravenöz rejyonel anestezi tekniğine göre uygulandı. İki grup arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığı Mann Whitney-U testi ile değerlendirildi ve p<0.05 anlamlı kabul edildi. Sonuç olarak, düşük doz ve konsantrasyondaki prilokaine meperidin eklenmesi ile hastalarda postoperatif ağrı şiddetinin daha az olması, analjezi ve motor bloğun daha erken başlamasını gözledik. Bu nedenle bu kombinasyonun daha uygun olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Prilokain, prilokain - meperidin kombinasyonu, rejyonel intravenöz anestezi


S. Tuncer, H. Barışkaner, L. Pirbudak, Ş. Otelcioğlu. Prilocaine and prilocaine - meperidine combination in regional intravenous anesthesia. Ağrı. 2000; 12(3): 26-29


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.