ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Radiofrequency thermocoagulation in pain treatment [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(2): 9-22

Radiofrequency thermocoagulation in pain treatment

M. Mehta1, R. J. Stolker2
1Hon. Fellew Academy of Medicine and Surgery, Murcia, Spain Formerly President of the Pain Society U. K. and Consultant in Pain Management Norwich and Midhurst, England
2President of the Pain Control Section and Member of the Board, Dutch Society of Anesthesiology, Senior Consultant Anesthesiologist. Catharina Hospital, Eindhoven, the Netherlands

During the last decade there have been considerable advances in the understanding and treatment of pain. In particular we have learnt that pain must be treated swiftly and effectively to prevent the development of chronic pain. The physiological mechanisms created by the original injury or disease progress centrally, irrespective of what happens at the periphery. This central state is often not ameliorated by nerve block or severance of the afferent nervous pathways. Recent developments in pain therapy have consisted of new drugs, electrostimulation, psychotherapy and Pain Management Programmes. Radiofrequency procedures are being increasingly recognized as an accurate and controlled form of nerve block. Its advantages and disadvantages, in comparison with other pain treatments available are discussed. Indications for use and brief descriptions of the conditions, which can be treated in this way, are also included in this treatise. The complexities of technique are not as great, as might appear on first acquaintance, and the expertise required can be acquired by anyone familiar with the practice of regional analgesia. Patience, diligence and study are necessary for success, just as in any other branch of medicine. Finally there are exciting prospects for future developments, which could make radiofrequency procedures available for a wider range of pain problems than that at present.

Keywords: Radiofrequency thermocoagulation, basic principles, pain syndromes


Ağrı tedavisinde radyofrekans termokoagülasyon

M. Mehta1, R. J. Stolker2
1Hon. Fellew Academy of Medicine and Surgery, Murcia, Spain Formerly President of the Pain Society U. K. and Consultant in Pain Management Norwich and Midhurst, England
2President of the Pain Control Section and Member of the Board, Dutch Society of Anesthesiology, Senior Consultant Anesthesiologist. Catharina Hospital, Eindhoven, the Netherlands

Geçtiğimiz son on yıl içinde ağrı kavramı ve tedavisinde hatırı sayılır gelişmeler olmuştur. Özellikle, kronik ağrı gelişimini önlemek için ağrının ciddi ve etkin bir biçimde tedavi edilmesi gerektiğinin farkına varılmıştır. Yaralanmanın veya hastalığın başlattığı fizyolojik mekanizmalar periferdeki olaydan bağımsız bir biçimde santral olarak ilerleme gösterir. Bu santral olaylar genellikle sinir bloklarıyla veya afferent sinir yollarının kesilmesiyle iyileştirilemez. Ağrı tedavisindeki son gelişmeler yeni ilaçları, elektrostimulasyonu, psikoterapi ve ağrı tedavi programlarını ortaya çıkarmıştır. Radyofrekans uygulamaları kontrollü ve kesin bir sinir bloğu metodu olarak giderek kabul görmektedir Bu yazıda radyofrekans termokoagülasyonun avantaj ve dezavantajları var olan diğer ağrı tedavi yöntemleri ile karşılaştırılarak tartışılmıştır. Ayrıca endikasyonlar ve bu yöntemle tedavi edilebilecek durumların kısa açıklamaları da bu yazıda yer almaktadır. Tekniğin zorlukları ilk başta göründüğü kadar büyük değildir ve rejyonel anestezi pratiğine sahip bir kişi gerekli deneyimi edinebilir. Tıbbın her dalında olduğu gibi başarı için sabır, gayret ve çalışma gereklidir. Son olarak, gelişmeler heyecan vericidir ve radyofrekans uygulamaları gelecekte şimdikinden daha fazla ağrı probleminde kullanılabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Radyofrekans termokoagülasyon, temel prensipler, ağrı sendromları


M. Mehta, R. J. Stolker. Radiofrequency thermocoagulation in pain treatment. Ağrı. 2000; 12(2): 9-22


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.