ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Meralgia paresthetica in the differential diagnosis of low back pain [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(4): 47-49

Meralgia paresthetica in the differential diagnosis of low back pain

H. Erbay1, A. Gökçe2
1Tabip Asteğmen. 3. Komando Tugayı, 30 Yataklı Asker Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, SİİRT (Asli görev: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.)
2Tabip Asteğmen. 3. Komando Tugayı, 30 Yataklı Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SİİRT (Asli görev: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Uzm. Dr.)

Meralgia paresthetica is an entrapment neuropathy arising from compression of lateral femoral cutaneous nerve as a surgical complication or diabetic neuropathy, some neoplasms or wide and heavy belt usage. It may cause complaints like low back pain and this requires differential diagnosis with other causes of low back pain. A 21 year old male patient was admitted to our hospital with low back and thigh pain. He also had a history of lumbalgia. Physical examination and radiologic studies for low back pain and siatalgia revealed no pathologic finding. Thight, wide and heavy belt usage was thought to be the most probable cause of meralgia paresthetica. His complaints disappeared by lateral femoral cutaneous blockage, removal of the belt and bed rest. He was completely symptom- free in his 45th day control. In this report, we aimed to emphasize this rare entity, meralgia paresthetica, from the point of its wide spectrum of etiology, need for a meticulous investigation of symptoms, and conservative therapy as the treatment of choice.

Keywords: Low back pain, meralgia paresthetica


Bel ağrılarının ayırıcı tanısında meralgia parestetika

H. Erbay1, A. Gökçe2
1Tabip Asteğmen. 3. Komando Tugayı, 30 Yataklı Asker Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, SİİRT (Asli görev: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.B.D., Yrd. Doç. Dr.)
2Tabip Asteğmen. 3. Komando Tugayı, 30 Yataklı Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, SİİRT (Asli görev: İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., Uzm. Dr.)

Meralgia parestetika çeşitli cerrahi girişimlerin bir komplikasyonu olarak, diyabetik nöropati, bazı neoplaziler ya da geniş ve ağır kemer kullanma gibi nedenlerle lateral femoral kutanöz sinirin basısına bağlı gelişen bir tuzak nöropatisidir. Bazen bel ağrıları şeklinde yakınmalara da yol açtığından bel ağrılarının diğer nedenleri ile ayırıcı tanıya gitmek gerekebilir. Bel ve bacak ağrısı yakınmaları ile gelen ve daha önce lumbalji tanısıyla tedavi gören bir hastada bel ağrısına ve siyataljiye yönelik incelememizde fizik bakı ve radyolojik görüntülemelerde bir patoloji bulunamadı. Belde sıkı, geniş ve üzerinde ağırlık taşınan kemer kullanmaya bağlı gelişen meralgia parestetika düşünüldü. Lateral femoral kutanöz sinir bloğu ile yakınmaları geçen hastanın kemeri kaldırıldı ve istirahate alındı. Birbuçuk ay sonraki kontrolünde yakınmalarının tümüyle ortadan kalktığı gözlendi. Meralgia parestetika çeşitli nedenlerden kaynaklanabileceğinden etiyolojisinin iyi araştırılması, bel ağrılarının ayırıcı tanısında düşünülmesi ve öncelikle konservatif tedavi yöntemlerinin denenmesi gerektiği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, meralgia parestetika


H. Erbay, A. Gökçe. Meralgia paresthetica in the differential diagnosis of low back pain. Ağrı. 2000; 12(4): 47-49


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.