ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Epidural neuroplasty against fibrous mass formation during long-term use of epidural route: case report [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(1): 21-24

Epidural neuroplasty against fibrous mass formation during long-term use of epidural route: case report

G. K. Talu1, S. Erdine2
1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Algology, M. D.
2Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Algology, M. D., Prof.

Epidural application of drugs is still the choice of treatment in selected patients. However, the fibrosis developing around the catheter is a frequent and disabling problem. Inspiring from the idea of neuroplasty against fibrous tissue formation in failed back surgery syndrome, we aimed to relieve injection related burning pain due to fibrosis, by administering hypertonic saline and steroids. Three cases; two cancer patients and one non-cancer patient had epidural port implantation for long-term drug delivery. However the patients had epidural fibrosis and injection related pain after a while. After hospitalisation, epidural neuroplasty with 5 ml of bupivacaine 0.5 %, 4 ml of hypertonic saline and 40 mg of methylprednisolone was applied to breakdown the scar tissue. In all cases injection related pain was treated. The procedure was repeated successfully in two cases due to the reoccurrence of pain during their follow up. We have concluded that either cancer or non-cancer pain, when fibrosis and injection related pain develops due to use of epidural route, epidural neuroplasty can be used safely and effectively.

Keywords: Epidural neuroplasty, fibrosis, complications of drug delivery systems


Uzun süreli epidural kataterizasyon sonucu oluşan fibrozisin tedavisinde epidural nöroplasti: olgu sunumu

G. K. Talu1, S. Erdine2
1Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Algology, M. D.
2Istanbul University Istanbul Faculty of Medicine, Department of Algology, M. D., Prof.

alana ilaç uygulanımı uygun hastalarda sıklıkla kullanılan bir yoldur. Ancak katater etrafında fibrozis gelişmesi sık karşılaşılan bir problemdir. Bu çalışmada, başarısız disk cerrahisi sendromu olgularındaki fibröz doku oluşumunu tedavi amacıyla uygulanan nöroplastiden esinlenerek, fibrozis sonucunda oluşan, yanma tarzındaki enjeksiyon ağrısını geçirmek amacıyla hipertonik salin ve steroid uyguladık. Uzun süreli ilaç uygulanması amacıyla epidural port takılmış, bir süre sonra epidural fibrozis gelişmesi üzerine enjeksiyon ağrısı gelişmiş, ikisi kanser, biri non-kanseröz kökenli üç ağrı hastası incelendi. Hastalara, hospitalizasyonu takiben skar dokusunu ortadan kaldırmak amacıyla 5 ml % 0,5 bupivakain, 4 ml hipertonik salin ve 40 mg metilprednisolon uygulanarak epidural nöroplasti uygulandı. Her üç hastada da enjeksiyona bağlı ağrı geçti. Takipleri sırasında ağrının tekrar ortaya çıkması üzerine iki hastada işlem başarıyla tekrar edildi. Sonuç olarak, kanser veya non-kanseröz kökenli ağrı hastalarında, epidural uygulamaya bağlı olarak fibrozis ve enjeksiyon ağrısı oluştuğunda epidural nöroplastinin güvenle ve efektif olarak uygulanabileceği düşüncesindeyiz

Anahtar Kelimeler: Epidural nöroplasti, fibrozis, ilaç uygulama sistemlerine bağlı komplikasyonlar


G. K. Talu, S. Erdine. Epidural neuroplasty against fibrous mass formation during long-term use of epidural route: case report. Ağrı. 2001; 13(1): 21-24


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.