ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Türk çocuklarında lomber epidural derinlik [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(4): 26-30

Türk çocuklarında lomber epidural derinlik

P. Bozkurt1, G. Kaya2, Y. Yeker3, Ö Demirci3, S. Demirci3, Y. Tunalı3, F. Altıntaş3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr

The depth of epidural space is variable in children because of their sizes. The purpose of this study is to find out relation between epidural depth and age and the constitute in Turkish children. Three hundred patients who had lumbar epidural injections as a part of their anesthetic management, ages ranging from 6 days to 18 years included in this study. Length of epidural needle when reached to epidural space, age, weight, height and body surface area (BSA) of the patients were recorded. Patients are stratified according to age groups, 0-1 years (n=37), 1-5 years (n=133), 5-10 years (n=75) and 10-18 years (n=55). Regression correlation analysis was performed. The formulas and level of correlations for epidural depth (cm) at L4-L5 were as follows:
- 0.15 (age in years)+1.35, r2=0.63
- 0.004 (height in cm)+1.7, r2=0.58
- 0.058 (weight in kg)+1.04, r2=0.67
- 2.11 (BSA in m2)+0.59, r2=0.71
The best correlation coefficient achieved by epdidural depth and BSA. Best corelation observed, in 5-10 years old group.

Keywords: Epidural depth, Turkish children


Lumbar epidural depth in Turkish children

P. Bozkurt1, G. Kaya2, Y. Yeker3, Ö Demirci3, S. Demirci3, Y. Tunalı3, F. Altıntaş3
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr
3İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr

Çocuklarda epidural derinlik, yapıları nedeniyle farklıdır. Bu çalışmada amaç Türk çocuklarında vücut yapısı ve yaşla epidural derinlik arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Lomber epidural enjeksiyon yapılan, yaşları 6 gün ile 18 yaş arasında değişen 300 çocuk çalışma kapsamına alındı. Epidural aralığa ulaşılan iğne mesafesi (cm), yaş (yıl), ağırlık (kg), boy (cm) ve vücut yüzey alanı (VYA, m2) kaydedildi. Hastalar yaşlarına göre gruplandı: 0-1 yaş (n=37), 1-5 yaş (n=133), 5-10 yaş (n=75) ve 10-18 yaş (n=55). Regresyon korelasyon analizi yapıldı. L4-5 aralığında epidural derinlik (cm) için formüller ve korelasyon ilişkileri şu şekildedir:
- 0.15 (yaş)+1.35, r2=0.63
- 0.004 (boy)+1.7, r2=0.58
- 0.058 (ağırlık)+1.04, r2=0.67
- 2.11 (VYA)+0.59, r2=0.71
En iyi korelasyon epidural derinlik ile VYA arasında idi. 5-10 yaş grubunda korelasyonların iyi olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Epidural derinlik, Türk çocukları


P. Bozkurt, G. Kaya, Y. Yeker, Ö Demirci, S. Demirci, Y. Tunalı, F. Altıntaş. Türk çocuklarında lomber epidural derinlik. Ağrı. 2000; 12(4): 26-30


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.