ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Stellate ganglion blockade by radiofrequency lesioning [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(1): 31-38

Stellate ganglion blockade by radiofrequency lesioning

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, A. Yücel,3, S. Erdine3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

The stellate ganglion is formed by the fusion of the inferior cervical and first thoracic paravertebral smpathetic ganglia. Blockade of stellate ganglion is used for the treatment of painful /nonpainful pathologies of face, shoulder and upper extremity. We have retrospectively evaluated the outcome efficacy and complications of SGB with radiofrequency thermocoagulation in patients who admitted to Algology Department between Jan. 1999 and Sep. 2000 suffering from upper extremity pain due to various reasons. RFTC of SG was performed to patients who responded positively to 2 of the 3 prognostic SGB with either the occurance of Horner Syndrome or heat increase in thermographic evaluation. The VAS values were evaluated before, 3 months and 6 months later. The opioid consumption of the patients were evaluatedat the end of the 6th month. The VAS values of the patients were found to be significantly lower at the end of the 6th month.To 23 patients who had no pain relief or short pain relief, the procedure was repeated. 11 were treated with different treatment options. We conclude that application of radiofrequency thermocoagulation to stellate ganglion is an effective and safe method of analgesia

Keywords: Stellate ganglion, radiofrequency thermocoagulation,sympathetic pain


Radyofrekans termokoagülasyon ile kalıcı stellar ganglion bloğu

G. K. Talu1, S. Özyalçın2, A. Yücel,3, S. Erdine3
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Uzm. Dr.
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Doç. Dr.
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.

Stellar ganglion, baş, yüz, boyun ve üst ekstremitenin sempatik kaynaklı uyarılarını iletir. Günümüzde stellar ganglion bloğu (SGB) baş, boyun ve üst ekstremitelerin vasküler ve/veya nöropatik kaynaklı; ağrılı ve ağrısız durumlarında tanı ve/veya tedavi amaçlı uygulanmaktadır. Çalışmamızda Ocak 1999 - Eylül 2000 tarihleri arasında Algoloji Bilim Dalı’na sempatik kaynaklı baş, boyun, üst ekstremite ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda radyofrekans termokoagülasyon ile uygulanan kalıcı stellar ganglion bloğunun etkinliği, yan etkileri ve komplikasyonları retrospektif olarak irdelenmiştir. Değerlendirmeye alınan hastalara öncelikle üç kez prognostik stellar ganglion bloğu uygulanmış; en az iki blok uygulamasına pozitif yanıt veren (VAS değerinde % 50 azalma) ve Horner Sendromu gelişen veya iki pozitif yanıt ile özellikle periferik vasküler kaynaklı ağrı şikayeti olan hastalarda termografik değerlendirme ile ısı artışı saptanan hastalara kalıcı stellar ganglion bloğu yapılmıştır. Hastalar 6 ay süre ile izlenmiştir. Hastaların VAS değerleri girişimden önce, girişimden 3 ay ve 6 ay sonra değerlendirilmiştir. Hastaların opioid kullanımları 6. ay sonunda değerlendirilmiştir. Hastaların girişim sonrası VAS değerleri başvuru değerlerine oranla anlamlı olarak düşük seyretmiştir. Ayrıca girişim öncesi opioid kullanan hasta sayısı 39 iken 6. ay sonunda bu sayı 28 olmuştur. İzleme süresinde kalıcı bloktan kısa süreli fayda gören 23 hastaya 2-3 kez RFTC uygulanmıştır. Tekrarlanan işlemden fayda görmeyen 11 hastaya farklı tedavi yöntemleri uygulanmıştır. Girşimlere bağlı herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır. Baş, boyun ve üst ekstremiteyi ilgilendiren ağrılı ve ağrısız olaylarda stellar ganglionun RFTC ile kalıcı bloğunun doğru endikasyonlar dahilinde, donanımlı merkezlerde uygulandığında etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stellar ganglion, radyofrekans termokoagülasyon, sempatik ağrı


G. K. Talu, S. Özyalçın, A. Yücel,, S. Erdine. Stellate ganglion blockade by radiofrequency lesioning. Ağrı. 2001; 13(1): 31-38


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.