ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Combination of unilateral spinal anesthesia and combined spinal epidural anesthesia [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(2): 41-45

Combination of unilateral spinal anesthesia and combined spinal epidural anesthesia

M. Şentürk1, D. Akçora1, K Koltka1, A Yavru1, T. Özkan1, A Yücel2, K Pembeci2
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

The effectiveness of the combination of unilateral spinal anesthesia (USA) and combined spinal epidural anesthesia (CSEA) was examined in a prospective clinical study. 25 ASA I-II patients, who underwent operations in which USA can be applied, were positioned in a lateral decubitus position with the operative side downwards. After the Tuohy needle of a CSEA-set was inserted through L3-L4 interspace into the epidural space, the spinal needle of the same set was inserted. 1.5 ml of hyperbaric bupivacaine % 0.5 was injected into the subarachnoid space. Afterwards, an epidural catheter was inserted through the Tuohy needle. Following the procedure, patients were observed regarding the sensory and motor blocks in both sides and the hemodynamic parameters, without any position change. In one patient bradicardia and in another one hypotension was observed. In 2 patients (8 %), spinal anesthesia was insufficient, so it had been necessary to use the epidural component to obtain the anesthesia for the operation. In all the other patients, epidural catheter was used for postoperative analgesia. Unilateral sensory and motor blocks exclusively on the operative side were observed in 40 % and 88 % of the patients respectively. Sensory block on the operative side reached T9 (T5-T12) level, as motor block was 3 (2-3) on Bromage scale. It was concluded that the combination of USA and CSEA can be an easy, reliable and comfortable method, where further studies comparing different doses are necessary.

Keywords: Unilateral spinal anesthesia, combined spinal epidural anesthesia


Kombine spinal-epidural anestezi yöntemiyle unilateral spinal anestezi uygulaması

M. Şentürk1, D. Akçora1, K Koltka1, A Yavru1, T. Özkan1, A Yücel2, K Pembeci2
1İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Unilateral spinal anestezi (USA) ve kombine spinal epidural anestezi (KSEA) yöntemlerinin kombine edilerek uygulanması, prospektif klinik bir çalışmada araştırılmıştır. USA uygulanabilecek ASA I-II grubu 25 hasta, opere edilecek tarafları aşağıya gelecek şekilde yan yatırılmış; KSEA setinin içeriğindeki Tuohy iğnesi ile L3-L4 aralığından epidural aralığa girilmiş, takiben bu iğnenin içinden gönderilen spinal iğne ile spinal aralığa girilerek 1.5 ml % 0.5 hiperbarik bupivakain enjekte edilmiştir. Daha sonra epidural aralığa kateter yerleştirilmiş, hastalar bu pozisyonda 20 dakika bekletilmişlerdir. Bu süre boyunca, her iki tarafta motor ve duysal blok ile hemodinamik parametreler değerlendirilip kaydedilmiştir. 1’er hastada bradikardi ve hipotansiyon görülmüştür. 2 hastada (% 8) spinal anestezi yetersiz kalmış; operasyon için epidural komponente başvurulmuştur. Bu hastalar dışında epidural kateter yalnızca postoperatif analjezi amacıyla kullanılmış, operasyon spinal anestezi altında yapılmıştır. Duysal ve motor bloğun yalnızca opere edilecek tarafta sınırlı kalması, sırasıyla % 40 ve % 88 vakada görülmüştür. Opere edilecek tarafta duysal blok T9 (T5-T12) seviyesine, Bromage skalası 3’e (2-3) ulaşmıştır. USA uygulanabilecek vakalarda, KSEA ile kombinasyonun kolay, güvenli ve konforlu bir yöntem olduğu düşünülmüştür. Değişik dozların karşılaştırıldığı çalışmalar, bu yöntem ile ilgili deneyimi artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Unilateral spinal anestezi, kombine spinal epidural anestezi


M. Şentürk, D. Akçora, K Koltka, A Yavru, T. Özkan, A Yücel, K Pembeci. Combination of unilateral spinal anesthesia and combined spinal epidural anesthesia. Ağrı. 2001; 13(2): 41-45


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.