ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Induction and assessment of experimental pain from human skin [Ağrı]
Ağrı. 2000; 12(1): 10-18

Induction and assessment of experimental pain from human skin

L. Arendt Nielsen1, A. Yücel2
1Center for Sensory-Motor Interaction, Laboratory for Experimental Pain Research, Aalborg University, Aalborg, Denmark
2Department of Algology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Turkey

The ultimate goal of advanced human experimental pain research is to obtain a better understanding of mechanisms involved in pain transduction, transmission and perception under normal and pathophysiological conditions. Hopefully, this can provide better characterization, prevention and management of pain. As pain is a multi-dimensional perception it is obvious that the reaction to a single standardized stimulus of a given modality can only represent a very limited fraction of the entire pain experience. Evidently, the experimental possibilities available for studying cutaneous pain are much more advanced than the possibilities available for studying pain from deep tissue. Different techniques are available to induce repeated stimulation of skin and to assess the responses. Repeated stimulations can be used to assess centrall summation, which is a general and important mechanism for the human nervous system. Various stimulus modalities are available for induction of controlled experimental cutaneous pain, such as electrical (Trans-cutaneous, Intra-cutaneous), thermal (Heat, Cold), mechanical (Pin prick, Pressure, Impact stimuli) and chemical (Capsaicin, Mustard oil). The assessment methods for cutaneous pain are based on psychophysical, electrophysiological and imaging techniques. Experimental techniques can be used to study basic mechanisms in healthy volunteers or to characterize sensory dysfunction in patients. The experimental possibilities available for studying cutaneous pain are far from equal. There is a need for more experimental and clinical studies to provide new knowledge for this clinically revelant area.

Keywords: Experimental pain, cutaneous hyperalgesia, assessment


İnsanda kutanöz deneysel ağrı modellerinin oluşturulması ve değerlendirilmesi

L. Arendt Nielsen1, A. Yücel2
1Center for Sensory-Motor Interaction, Laboratory for Experimental Pain Research, Aalborg University, Aalborg, Denmark
2Department of Algology, İstanbul University, İstanbul Faculty of Medicine, Turkey

Gönüllüler üzerinde yapılan deneysel insan çalışmalarının en önemli amacı normal ve patofizyolojik durumlardaki ağrı mekanizmasında önemli rol oynayan transdüksiyon, transmisyon ve persepsiyon ile ilgili bilgiler edinmektir. Bu edinilmiş olan bilgiler ağrı sendromlarının daha iyi anlaşılması, ağrı oluşmadan korunma ve ağrı kontrolünde klinisyene yardımcı olaracak bilgilerdir. Kutanöz ağrı ile ilgili deneysel çalışmalar derin dokulardan kaynaklanan ağrı konusunda yapılan çalışmalara göre çok daha gelişmiş tekniklere sahiptir. Birbirinden farklı tekrarlayan stimülasyonlara alınan yanıtların değerlendirilmesi şeklinde geliştirilmiş teknikler bulunmaktadır. Tekrarlayan stimülasyonların uygulanması ile ağrı mekanizmasında çok önemli bir role sahip olan santral sumasyon konusunda da önemli mekanizmaların ortaya konabileceği çalışmaları yapmak mümkündür. Kutanöz ağrı ile ilgili çok çeşitli stimulus modaliteleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında sıklıkla kullanılanlar, elektriksel (Trans-kutanöz, Intra-kutanöz), termal (Sıcak, Soğuk), mekanik (Pin prick, Basınç, Impakt Stimuluslar) ve kimyasal (Capsaicin, Mustard oil) stimuluslardır. Kutanöz ağrının değerlendirilmesinde çeşitli elektrofizyolojik teknikler ve son yıllarda giderek geliştirilmiş olan görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Deneysel kutanöz ağrı çalışmaları bazı hastalarda gözlenen sensoryal değişikliklerin mekanizmalarının ortaya konması açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak geliştirilen modellerin klinik ağrılı durumlardan oldukça farklı olduğu da bir gerçektir. Ağrılı sendromların mekanizmalarının daha kolay anlaşılabilmesi için yeni deneysel ağrı modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel ağrı, kutanöz hiperaljezi, değerlendirme


L. Arendt Nielsen, A. Yücel. Induction and assessment of experimental pain from human skin. Ağrı. 2000; 12(1): 10-18


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.