ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 3   Year: 2024
  Current status in chronic low back pain [Ağrı]
Ağrı. 2002; 14(1): 51-54

Current status in chronic low back pain

A. Ketenci1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D., Doç. Dr

Low back pain is an important health problem increasing rapidly in industrialised countries. 70 to 85 % of the people suffer from the low back pain in a certain period of their lives. There is no any apparent treatment algorithm for low back pain, such a common social problem. The basic reason of this fact is there are many resources that may lead to pain in lumbar region. Several national and international low back pain treatment guides propose that the patients with low back pain should be treated with multidisciplinary programmes. But, various scientific branches nowadays are a burden for the patients with low back pain, with their different treatment programmes. The surgical interference, as one of the treatment approaches, have been preferred in limited number of patients in the last decade when their results and risks were taken into account. In developing countries where multidisciplinary approaches are less frequently applied and there is no any national programme on the issue, the surgical operation is assumed to be the only solution for low back pain. However, the failed back surgery syndrome, a newly born problem has been the nightmare of the doctors involved in conservative treatments. We hereby present the following case to the readers in order to demonstrate the problems caused by repeated operations and how far the treatment team has been eventually fallen apart from their purposes.

Keywords: Low back pain, therapy, surgery


Kronik mekanik bel ağrısında gerçekten neredeyiz?

A. Ketenci1
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.B.D., Doç. Dr

Bel ağrısı, endüstriyel toplumlarda hızla büyüyen, önemli bir sağlık sorunudur. Toplumun % 70-85’i hayatlarının herhangi bir döneminde bel ağrısı çekmektedir. Bu kadar yaygın bir toplum sağlığı sorunu olmasına karşın bel ağrısı tedavisinde tam anlamıyla oturmuş bir tedavi algoritması bulunmamaktadır. Bunun başlıca sebebi, bel bölgesinde ağrıya neden olabilecek birçok yapının bulunmasıdır. Bel ağrılı hastanın tedavisinde multidisipliner yaklaşım temel yapı taşıdır, ancak hala değişik ve birbirinden bağımsız tedavi protokollerini uygulayan pek çok branş, bel ağrılı hasta için kimi zaman ciddi tehdit oluşturmaktadır. Tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi girişim, sonuçları ve riskleri göz önüne alındığında, son dekatta sınırlı sayıda vakada tercih edilir hale gelmiştir. Multidisipliner yaklaşımın genellikle uygulanmadığı, konuyla ilgili ulusal programların bulunmadığı gelişmekte olan ülkelerde, bel ağrısının tek tedavi yöntemi cerrahi olarak görülmektedir. Ancak son dönemlerde ciddiyeti ortaya çıkan bir problem olan "başarısız bel cerrahisi sendromu" konuyla ilgili hekimlerin kabusu haline gelmiştir. Burada sunulan vaka ile tekrarlayan cerrahi girişimin doğurduğu problemler ve sonuçta esas amaçtan ne kadar uzak düşüldüğü vurgulanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, tedavi, cerrahi


A. Ketenci. Current status in chronic low back pain. Ağrı. 2002; 14(1): 51-54


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.