ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 2   Year: 2024
  Induction and assessment of experimental pain from human muscle [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(4): 9-14

Induction and assessment of experimental pain from human muscle

L. Arendt Nielsen1, A. Yücel2
1Center for Sensory-Motor Interaction, Laboratory for Experimental Pain Research, Aalborg University, Aalborg, DENMARK
2Department of Algology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, TURKEY

In recent years new experimental research has been initiated on investigations of muscle pain. This is important as the socio-econonic impact of musculoskeletal pain disorders is substantial and new insight into the pathophysiological mechanisms can help to preventy cronicity. Several experimental models have been used to induce and assess muscle pain in humans. Intramuscular (i.m.) injection of algogenic substances (bradykinin, serotonin, capsaicin, hypertonic saline), i.m. electrical stimulation, ischemia or eccentric exercise are some examples. Injection of hypertonic saline has been extensively used in the past because the quality of the induced pain is comparable to clinical muscle pain with localised and referred pain. The advantage of continuous intramuscular electrical stimulation is that the local and referred pain vanish immediately when the stimulation is terminated. Infusion of a variety of algogenic substances have been tested and combination of e.g. serotonin and bradykinin is specifically effective to cause muscular hyperalgesia to muscle pressure stimulation. For methods that employed, it seems that the size of the referred pain is related to the intensity and duration of the ongoing muscle pain and most likely also to the degree of central hyperexcitability. Experimental models are valuable to assess basic aspects of muscle pain in volunteers and in patients with musculoskeletal disorders.

Keywords: Experimental studies, muscle pain, referred pain, hyperalgesia


İnsanda deneysel kas ağrısının oluşturulması ve değerlendirilmesi

L. Arendt Nielsen1, A. Yücel2
1Center for Sensory-Motor Interaction, Laboratory for Experimental Pain Research, Aalborg University, Aalborg, DENMARK
2Department of Algology, Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, TURKEY

Son yıllarda kas ağrısının değerlendirilmesinde yeni deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiş ve önemli sosyo-ekonomik boyutları da olan kas-iskelet sistemi hastalıklarının patofizyolojik mekanizmalarına ait yeni gelişmeler elde edilmiştir. Deneysel kas ağrısının oluşturulması ve değerlendirilmesinde çok çeşitli deneysel modeller kullanılmaktadır. Sıklıkla kullanılanlar arasında algojenik maddelerin (bradikinin, serotonin, capsaicin, hipertonik salin) intramusküler (i.m.) enjeksiyonları, i.m. elektriksel stimülasyon, iskemi ve egzantrik egzersiz modelleri sayılabilir. Hipertonik salin enjeksiyonları, oluşturulan deneysel kas ağrısı ve yansıyan ağrının klinik kas ağrısı ile olan benzerliği nedeniyle uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Sürekli i.m. elektriksel stimülasyon yönteminin stimülasyonun sona erdirilmesi ile ağrının ortadan kalkması avantajı mevcuttur. Algojenik maddelerin sürekli infüzyonu da çeşitli çalışmalarda değerlendirilmiş ve özellikle bu maddelerin kombine kullanımlarının basınç stimülasyonuna karşı gelişen kas hiperaljezisi konusunda etkili bir yöntem olduğu saptanmıştır. Kullanılan yöntemlerde, yansıma ağrısı alanının büyüklüğünün kas ağrısının şiddeti, süresi ve santral hipereksitabilitenin derecesine bağlı olduğu gözlenmiştir. Deneysel modeller kas ağrısının temel mekanizmalarını ortaya koymak amacıyla gönüllüler ya da hastalar üzerinde başarı ile uygulanan yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Deneysel çalışmalar, kas ağrısı, yansıyan ağrı, hiperaljezi


L. Arendt Nielsen, A. Yücel. Induction and assessment of experimental pain from human muscle. Ağrı. 2001; 13(4): 9-14


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.