ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  The comparison of bupivacaine, tramadol and their combination for postoperative analgesia of laparoscopic cases [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(1): 25-30

The comparison of bupivacaine, tramadol and their combination for postoperative analgesia of laparoscopic cases

G. Arıcı1, T. Aydoğdu2, N Şahin3, M. Erman4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Araş. Görevlisi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Doç. Dr.
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Prof. Dr.

The purpose of this study was to compare the efficacy of tramadol (T), which is a centrally effective analgesic, and bupivacaine (B), in a double-blind, randomized study of 57 female patients with a median age of 30.17 ± 7.21 after laparoscopic gynecologic surgery. Patients were allocated randomly to one of the five groups and recieved 10 ml of: I. saline (n=12), II. 100 mg tramadol (n=12), III. 100 mg tramadol in 0.5 % bupivacaine with epinephrine (1/200.000) (n=11), IV. 0.5 % bupivacaine with epinephrine (1/200.000) (n=11) injected into the mesosalpinx. In the fifth group (n=11) 100 mg tramadol was administered intravenously at the end of the operation. Each patient was asked to degree her pain via 100 mm Visuel Analogue Scale, 30 minutes, 3, 6, 24 hours after the end of the operation. The time and amount of analgesic drug, complications, the time needed to return to normal activities were noted. The best postoperative analgesia was observed in the third group.

Keywords: Tramadol, postoperative analgesia


Bupivakain, tramadol ve birlikte kullanımlarının laparoskopik postoperatif analjezide karşılaştırılması

G. Arıcı1, T. Aydoğdu2, N Şahin3, M. Erman4
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Araş. Görevlisi
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Doç. Dr.
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Bu çalışmada laparoskopik jinekolojik cerrahi girişim uygulanan, yaş ortalaması 30.17 ± 7.21 olan 57 kadın olguda, postoperatif analjezi için santral etkili yeni bir analjezik olan tramadolü (T), hem intravenöz (i.v.) yoldan uygulayarak hem de mezosalpenkse tek başına ya da bupivakain (B) ile birlikte infiltre ederek analjezik etkinliklerini kontrol grubu ile karşılaştırmayı amaçladık. Laparoskopi uygulanan 57 olgu randomize olarak 5 gruba ayrıldı. I. grupta (n=12) serum fizyolojik (SF), II. grupta (n=12) 100 mg T, III. grupta (n=11) 1/200.000 adrenalinli % 0.5 B eklenen 100 mg T, IV. grupta ise (n=11) 1/200.000 adrenalinli % 0.5 B total 10 ml olacak şekilde mezosalpenkse enjekte edildi. V. gruptaki hastalara ise (n=11) operasyon bitiminde 100 mg T i.v. olarak uygulandı. Postoperatif; 30 dakika, 3, 6 ve 24. saatlerde olmak üzere tüm olgulara lineer Visuel Analog Skala (VAS) (100 mm’lik) uygulandı. İstatistiksel değerlendirme ki-kare ve varyans analizi testi ile yapıldı. Analjezik gereksiniminin süresi ve miktarı, komplikasyonlar, günlük aktiviteye başlama zamanı kaydedildi. En iyi postoperatif analjeziyi B’ye eklenen T grubunda olmak üzere sırası ile B ve i.v. uygulanan T gruplarında gözledik.

Anahtar Kelimeler: Tramadol, postoperatif analjezi


G. Arıcı, T. Aydoğdu, N Şahin, M. Erman. The comparison of bupivacaine, tramadol and their combination for postoperative analgesia of laparoscopic cases. Ağrı. 2001; 13(1): 25-30


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.