ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 36  Issue: 1   Year: 2023
  Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAID) on pain control in oral surgery [Ağrı]
Ağrı. 2001; 13(1): 44-48

Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAID) on pain control in oral surgery

H. Özyuvacı1, D. Fırat1, E. Özyuvacı2, M. Yaltırık3, S. Erdine4, Ö. Doğan1, A. Ilıcalı5, T. Kalaycı6
1İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Doç. Dr
2S. S. K. Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm. Dr
3İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Dr.
4İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
5İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.
6İ. Ü. Bilgi İşlem Merkezi, Yrd. Doç. Dr.

Preoperative use of nonsteroidal antiinflammatory drugs in the control of pain following oral surgical operations was evaluated in this clinical study. Four types of NSAID having different chemical structures (diflunisal, naproxen natrium, diclofenac kalium, etodolac) were used preoperatively. The drugs were given in single dose, double blindly and their effects on pain control were compared as well as the side effects. No statistically significant difference between the drugs were found in terms of control of postoperative pain

Keywords: Postoperative pain, antiinflammatory drugs, oral surgery


Oral cerrahi uygulamalarında nonsteroidal antiinflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı ile ağrı kontrolünün değerlendirilmesi

H. Özyuvacı1, D. Fırat1, E. Özyuvacı2, M. Yaltırık3, S. Erdine4, Ö. Doğan1, A. Ilıcalı5, T. Kalaycı6
1İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Doç. Dr
2S. S. K. Okmeydanı Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Uzm. Dr
3İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Dr.
4İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim Dalı, Prof. Dr.
5İ. Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.
6İ. Ü. Bilgi İşlem Merkezi, Yrd. Doç. Dr.

Bu klinik çalışmada, oral cerrahi girişimlerinden sonra ağrı kontrolünde önemli yeri olan nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların (NSAİİ) preoperatif kullanımlarının postoperatif ağrı kontrolündeki etkinliği araştırılmıştır. Dört farklı kimyasal yapıda ilaç (diflunisal, naproksen sodyum, diklofenak potasyum ve etodolak) preoperatif tek doz, çift kör, rastlantısal olarak hastalara uygulanmış ve operasyon sonrası ağrı kontrolündeki etkinlikleri ve yan etkileri bakımından biribirleri ile kıyaslanmışlardır. Yapılan klinik çalışma sonucunda ilaçlara bağlı anlamlı yan etkiye rastlanmamış, ağrı kontrolünde ise etkinlik bakımından ilaçların birbirlerine üstünlükleri belirlenmemiştir

Anahtar Kelimeler: Postoperatif ağrı, antiinflamatuar ilaç, oral cerrahi


H. Özyuvacı, D. Fırat, E. Özyuvacı, M. Yaltırık, S. Erdine, Ö. Doğan, A. Ilıcalı, T. Kalaycı. Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAID) on pain control in oral surgery. Ağrı. 2001; 13(1): 44-48


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2024 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.