ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 33  Sayı: 4  Yıl: 2021
 
Ankilozan spondilit ile karışan nadir bir patoloji: Osteoid osteoma [Ağrı]
Ağrı. 2022; 34(2): 145-147 | DOI: 10.14744/agri.2019.23281  

Ankilozan spondilit ile karışan nadir bir patoloji: Osteoid osteoma

Sibel Süzen Özbayrak1, Mustafa Özbayrak2
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Osteoid osteoma, tipik olarak 25 yaşından genç erkeklerde görülen küçük ve benign karakterli osteoblastik bir tümördür. Ver-tebrada nadiren görülmesine karşın gece ağrısının eşlik ettiği bel ağrısı olan gençlerde spondiloartropatilerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Semptomların azaltılması ve skolyoz gibi yapısal deformitelerin gelişiminin engellenmesi açısından erken tanı önemlidir. Burada, ankilozan spondilit ön tanısıyla takip edilen ancak ileri tanısal görüntüleme yöntemleriyle osteoid osteoma tanısı konulan 28 yaşında bir olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, gece ağrısı, osteoid osteoma.


Osteoid osteoma: A pathology that is confused with ankylosing spondylitis

Sibel Süzen Özbayrak1, Mustafa Özbayrak2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Radiology, İstanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey

Osteoid osteoma is a small and benign osteoblastic tumor seen typically in males aged below 25 years. Although it is rarely seen in the vertebrae, it should be considered in the differential diagnosis of spondyloarthropathies, especially for those which occur in young people, along with back and lumbar pain, which increases during the night. Early diagnosis is essential to alle-viate symptoms and prevent the risk of structural spinal deformities, such as scoliosis. Here, we describe the case of a 28-year-old man with vertebral osteoid osteoma that was misdiagnosed as ankylosing spondylitis and provide a detailed account of the radiological investigations.

Keywords: Ankylosing spondylitis, night pain, osteoid osteoma.


Sibel Süzen Özbayrak, Mustafa Özbayrak. Osteoid osteoma: A pathology that is confused with ankylosing spondylitis. Ağrı. 2022; 34(2): 145-147

Sorumlu Yazar: Sibel Süzen Özbayrak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2022 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.