ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 35  Issue: 2   Year: 2023
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print Submit Your Article

CLOCKSS system has permission to ingest, preserve, and serve this Archival Unit

  Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often? [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-99076 | DOI: 10.14744/agri.2022.99076  

Comparison of the diagnoses, the outpatient clinics they visited, and the number of visits of patients with and without a diagnosis of fibromyalgia syndrome: Do patients with fibromyalgia syndrome come to the hospital more often?

Mehmet Okçu1, Mustafa yemliha Ayhan2, Figen Tuncay2, Fatmanur Aybala Koçak2, Yakup Erden3, Yıldız Gonca Dogru2, Samet Sancar Kaya2
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Division of Pain Medicine, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Kırsehir Ahi Evran University Faculty of Medicine, Kırsehir, Turkey
3Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İzzet Baysal Physical Treatment Training and Research Hospital, Bolu, Turkey

Background/aim: Fibromyalgia syndrome has a wide spectrum of symptoms that includes all body parts. So fibromyalgia syndrome is a great imitator. This brings to mind the possibility that fibromyalgia patients visit outpatient clinics in many departments more than non-fibromyalgia patients. But there is not enough data on this subject. This study aims to compare the number of outpatient visits of patients with fibromyalgia syndrome with those without a diagnosis of fibromyalgia syndrome and to examine their diagnoses.
Materials and methods: The diagnoses of 140 patients (70 with fibromyalgia, 70 controls), and departments of the outpatient clinics they visited were analyzed retrospectively. In the control group, patients who visited the same outpatient clinic with the complaint of knee pain, but who did not have fibromyalgia syndrome and who had never been diagnosed with fibromyalgia syndrome before, were recruited as age and gender-matched.
Results: The total number of outpatient clinic visits, as well as the number of visits to Physical Medicine and Rehabilitation, Obstetrics and Gynaecology, General Surgery, Internal Medicine, and Psychiatry departments, were significantly higher in fibromyalgia group patients compared to the control group. In addition, the number of diagnoses in the 5th chapter (Mental, Behavioural, and Neurodevelopmental disorders, F01-F99) of ICD-10 (International Classification of Diseases) was significantly higher in the fibromyalgia group.
Conclusion: It should be kept in mind that patients with fibromyalgia syndrome visit more hospitals and outpatient clinics than other patients. Physicians and patients should be informed about this issue to reduce unnecessary health costs.

Keywords: Fibromyalgia, outpatient clinic visit, the economic burden


Fibromiyalji sendromu tanısı olan ve olmayan hastaların başvurdukları poliklinik bölümleri, başvuru sayıları ve aldıkları tanıların karşılaştırılması: Fibromiyalji sendromu tanısı olan hastalar, hastaneye daha mı sık geliyor?

Mehmet Okçu1, Mustafa yemliha Ayhan2, Figen Tuncay2, Fatmanur Aybala Koçak2, Yakup Erden3, Yıldız Gonca Dogru2, Samet Sancar Kaya2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kırşehir, Türkiye
3İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Bolu, Türkiye

Amaç: Fibromiyalji sendromu tüm vücut bölgelerini içeren çok geniş bir semptom spektrumuna sahiptir. Dolayısıyla fibromiyalji sendromu büyük bir taklit edicidir. Bu durum fibromiyalji sendromlu hastaların, bir çok bölüm polikliniğine, fibromiyalji sendromlu olmayan hastalara göre daha fazla başvuruyor olma ihtimalini akla getirmektedir. Fakat bu konuda yeterli veri yoktur. Bu çalışmanın amacı fibromiyalji sendromlu hastaların poliklinik başvuru sayılarını fibromiyalji sendromu tanısı olmayanlarla karşılaştırmak ve aldıkları tanıları incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Toplam 140 hastanın (70 fibromiyalji sendromlu, 70 kontrol) son bir yıl içerisinde başvurduğu poliklinik bölümleri, poliklinik başvuru sayıları ve aldıkları tanılar retrospektif olarak incelendi. Kontrol grubu olarak aynı polikliniğe diz ağrısı şikayeti ile başvuran ancak kendisinde fibromiyalji bulunmayan daha önce de hiç fibromiyalji sendromu tanısı almamış olan hastalar, yaş ve cinsiyet eşleştirilmiş olacak şekilde alındı.
Bulgular: Fibromiyalji sendromlu hastaların kontrol grubuna göre toplam poklinik başvuru sayısı, Fiziksel Tıp ve Rehablitasyon, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Dahiliye ve Psikiyatri bölümlerine olan başvuru sayısı anlamlı olarak daha yüksekti. Ayrıca ICD-10 (Uluslararası Hastalık Sınıflandırması-10) sisteminin 5. bölümünde (Zihinsel, Davranışsal ve Nörogelişimsel bozukluklar, F01-F99) yer alan tanı sayısı da fibromiyalji grubunda anlamlı olarak daha yüksekti.
Sonuç: Fibromiyalji sendromlu hastaların diğer hastalara göre daha fazla hastane ve poliklinik ziyereti yaptığı akılda tutulmalıdır. Gereksiz sağlık masraflarını azaltmak için hekimler ve hastalar bu konuda bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji, poliklinik başvurusu, ekonomik yük
Corresponding Author: Mehmet Okçu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
   
Copyright © 2023 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.