ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 2  Yıl: 2019
 
Ağrı: 31 (1)
Cilt: 31  Sayı: 1 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Postdural ponksiyon baş ağrısı: Bir üniversite hastanesinde görülme insidansı ve kolaylaştırıcı faktörler
Postdural puncture headache: Incidence and predisposing factors in a university hospital
Lütfiye Pirbudak, Halil İbrahim Özcan, Pınar Tümtürk
PMID: 30633317  doi: 10.5505/agri.2018.43925  Sayfalar 1 - 8

2.
Ultrason eşliğinde yapılan periferik ve/veya santral rejyonel bloklarda ultrasonografi prob dezenfeksiyonu alışkanlıklarının değerlendirilmesi
Evaluation of ultrasonography probe disinfection habits in peripheral and/or central regional blocks applied with ultrasound guidance
Eyüp Aydoğan, Betül Kozanhan
PMID: 30633308  doi: 10.5505/agri.2018.52386  Sayfalar 9 - 14

3.
Revize Sözel Olmayan Ağrı Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun kültürlerarası uyarlaması, geçerliği ve güvenirliği
Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Turkish version of Revised Nonverbal Pain Scale
Pınar Kaya, Sevilay Erden
PMID: 30633309  doi: 10.5505/agri.2018.25349  Sayfalar 15 - 22

4.
Doktorların opioid kullanımı ve opiofobiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi: Bir eğitim ve araştırma hastanesinden anket sonuçları
An assessment of physicians attitudes toward opioid usage and opiophobia: Results of a survey from a training and research hospital
Ramazan Baldemir, Erkan Yavuz Akçaboy, Şeref Çelik, Özgen Noyan, Zeynep Nur Akçaboy, Mustafa Baydar
PMID: 30633310  doi: 10.5505/agri.2018.03411  Sayfalar 23 - 31

5.
Ağrıyla Başetme Envanteri’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
The Study of Reliability and Validity of the Pain Coping Inventory
Ayla Hocaoğlu, Hanife Özlem Sertel Berk, Ayşegül Ketenci
PMID: 30633311  doi: 10.5505/agri.2018.46503  Sayfalar 32 - 41

OLGU SUNUMU
6.
Koroner bypass sonrası oluşan kalıcı ağrı ve brakial pleksus hasarı: Olgu sunumu ve literatür gözden geçirme
Permanent pain and brachial plexus injury after coronary bypass grafting: Case report and reviwing the literature
Ferda İlgen Uslu, Nazan Şimşek Erdem
PMID: 30633312  doi: 10.5505/agri.2017.60362  Sayfalar 42 - 45

7.
Nöropatik ağrı için ek tedavi uygulaması: Hipertrofik skar dokusuna diklofenak sodyum ve lidokain ile infiltrasyon bloğu
An add-on therapy for neuropathic pain: Infiltration block with diclofenac sodium and lidocaine through the hypertrophic scar tissue
Hatice Evren Eker, Oya Yalçın Çok, Nesrin Bozdoğan Özyılkan, Anış Arıboğan
PMID: 30633313  doi: 10.5505/agri.2017.03780  Sayfalar 46 - 49

8.
Spinal anestezi sonrası gelişen geçici tek taraflı ani işitme kaybı
Transient unilateral sudden hearing loss after spinal anesthesia
Sezen Kumaş Solak, Tahir Tulga
PMID: 30633314  doi: 10.5505/agri.2017.17136  Sayfalar 50 - 52

EDITÖRE MEKTUP
9.
Oksipital sinir blokajı sonrası gelişen lokal subkutanöz atrofi
Local subcutaneous atrophy after occipital nerve block
Samet Sancar Kaya, Ferhat Balgetir
PMID: 30633315  doi: 10.5505/agri.2018.16769  Sayfa 53
Makale Özeti | Tam Metin PDF

10.
Konjenital hipotonisi olan çocuk hastada orşiyopeksi ameliyatı için remifentanile dayalı anestezi yönetimi
Remifentanil based anesthetic management for orchiopexy operation in pediatric patient with congenital hypotonia
Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, Anış Arıboğan
PMID: 30633316  doi: 10.5505/agri.2018.98159  Sayfalar 54 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.