ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 30 (1)
Cilt: 30  Sayı: 1 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Şaşılık cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif uygulanan intravenöz parasetamolün postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi: Bir prospektif randomize çalışma
Effect of intravenous preoperative versus postoperative paracetamol on postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery: A prospective randomized study
Mehmet Aksoy, İlker İnce, Ali Ahıskalıoğlu, Sadullah Keleş, Ömer Doymuş
PMID: 29450877  doi: 10.5505/agri.2017.65872  Sayfalar 1 - 7

2.
Migren profilaksisinde düşük glisemik indeks diyetin erken ve geç dönem izlem sonuçları
Early and long period follow-up results of low glycemic index diet for migraine prophylaxis
Gökhan Evcili, Uygar Utku, Muhammed Nur Öğün, Gökhan Özdemir
PMID: 29450870  doi: 10.5505/agri.2017.62443  Sayfalar 8 - 11

3.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşinde gözlenen baş ağrısının özellikleri ve hastalık şiddetiyle ilişkisi
Characteristics of headache and its relationship with disease severity in patients with Crimean–Congo hemorrhagic fever
Dürdane Aksoy, Hatice Barut, Fazilet Duygu, Betül Çevik, Semiha Kurt, Orhan Sümbül
PMID: 29450871  doi: 10.5505/agri.2017.76259  Sayfalar 12 - 17

4.
Ağrı korkusu ölçeği-III'ün Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Turkish validity and reliability study of fear of pain questionnaire-III
Seher Ünver, Fatma Nesrin Turan
PMID: 29450872  doi: 10.5505/agri.2017.62681  Sayfalar 18 - 27

OLGU SUNUMU
5.
Gebelikte konjunktival injeksiyon ve göz yaşarması ile birlikte kısa–süreli unilateral nevraljifrm başağrısı ataklarında (SUNCT) periferal sinir blokajı tedavisi
Peripheral nerve blocks for the treatment of short-lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing (SUNCT) during pregnancy
Osman Özgür Yalın, Derya Uludüz, Aynur Özge
PMID: 29450873  doi: 10.5505/agri.2016.25991  Sayfalar 28 - 30

6.
Ne oldu? Açıklanamaz bir olgu: İstenmeyen subdural blok
What happened? An inexplicable case: Accidental subdural block
Ömer Karaca, Ali Ahıskalıoğlu, Mehmet Aksoy, Rafi Dogan, Elif Oral Ahıskalıoğlu
PMID: 29450874  doi: 10.5505/agri.2016.68736  Sayfalar 31 - 34

7.
Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu
Coexistence of polymyalgia rheumatica with ankylosing spondylitis: A case report
Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
PMID: 29450875  doi: 10.5505/agri.2016.69672  Sayfalar 35 - 37

EDITÖRE MEKTUP
8.
Intravenous fentanyl as the treatment for intraoperative hiccups: A case report
Anbarasan Ardhanari
PMID: 29450876  doi: 10.5505/agri.2017.33603  Sayfa 38
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.