ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 29 (4)
Cilt: 29  Sayı: 4 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Periprostatik lokal anestezinin tekrarlayan prostat biyopsisi üzerine etkisinin retrospektif olarak değerlendirilmesi
Retrospective evaluation of the effects of periprostatic local anesthesia on recurrent prostate biopsy
Ekrem Akdeniz, Sevda Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Önder Çınar, Necmettin Şahinkaya, Nevin Esra Gümüş
PMID: 29171653  doi: 10.5505/agri.2017.94834  Sayfalar 151 - 156

2.
Aurasız migrenli hastalarda kardiyovasküler risk faktörleri ve beyaz cevher hiperintensiteleri
Cardiovascular risk factors and white matter hyperintensities in patients with migraine without aura
Ceyla Ataç Uçar, Hafize Nalan Güneş, Cemile Sencer Demircan, Burcu Gökçe Çokal, Selda Keskin Güler, Tahir Kurtuluş Yoldaş
PMID: 29171645  doi: 10.5505/agri.2017.43765  Sayfalar 157 - 161

3.
Pediyatrik olgularda roküronyum enjeksiyon ağrısının azaltılmasında roküronyum uygulama hızı ve remifentanilin etkisi
Effect of rocuronium administration rate and remifentanil on prevention of rocuronium injection pain in pediatric cases
Hatice Şimşek Ülkü, Yasemin Güneş, Murat Ilgınel, Ebru Biricik, Feride Karacaer
PMID: 29171646  doi: 10.5505/agri.2017.83584  Sayfalar 162 - 166

4.
Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsi sırasında anksiyete-depresyon ve ağrı
Pain, anxiety, and depression during bone marrow aspiration and biopsy
Yasemin Yuvalı Karacan, Burçin Demircioğlu, Rıdvan Ali
PMID: 29171647  doi: 10.5505/agri.2017.90582  Sayfalar 167 - 172

5.
Küçük cerrahi işlemlerde lidokain uygulaması sonrası methemoglobinemi insidansı
Methemoglobinemia incidence after the application of lidocaine for small surgical procedures
Elnare Günal, Yeliz Akkuş, Gülşen Çığşar, Handan Çiftçi, Şahin Kahramanca, Murat Özdemir
PMID: 29171648  doi: 10.5505/agri.2017.91328  Sayfalar 173 - 176

OLGU SUNUMU
6.
Kronik gerilim tipi baş ağrısında kognitif davranışçı terapi: Olgu sunumu
Cognitive behavioral therapy for tension-type headache: a case report
İsmail Barış Salman, Hanife Özlem Sertel Berk
PMID: 29171649  doi: 10.5505/agri.2016.35582  Sayfalar 177 - 184

7.
Migren tetikleyicisi olarak kontakt lensler
Contact lenses as a migraine trigger
Özgür Bülent Timuçin, Mehmet Fatih Karadağ
PMID: 29171650  doi: 10.5505/agri.2016.71473  Sayfalar 185 - 187

8.
Spinal kord stimülatörü takılan hastada gelişen pulmoner emboli
Pulmonary embolism occurring in a patient treated with spinal cord stimulation
Tülin Arıcı, Mustafa Kurçaloğlu, Meltem Uyar, Can Eyigör
PMID: 29171651  doi: 10.5505/agri.2016.56933  Sayfalar 188 - 190

EDITÖRE MEKTUP
9.
Lomber radyoterapi alan iki hastada kazara intratekal kateter yerleştirilmesi
Accidental intrathecal catheterization in two patients having undergone lumbar radiotherapy
Pınar Kendigelen, Gülruh Ashyralyyeva, Ayşe Çiğdem Tütüncü, Güner Kaya
PMID: 29171652  doi: 10.5505/agri.2017.50469  Sayfalar 191 - 192
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.