ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 4  Yıl: 2018
 
Ağrı: 29 (3)
Cilt: 29  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Kortizol ve migren: Bir sistematik literatür derlemesi
Cortisol and migraine: A systematic literature review
Giuseppe Lippi, Camilla Mattiuzzi
PMID: 29039159  doi: 10.5505/agri.2017.25348  Sayfalar 95 - 99

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Mastalji ve ilişkili faktörler – kesitsel bir çalışma
Mastalgia and associated factors: a cross-sectional study
Deniz Koçoğlu, Serife Kurşun, Belgin Akın, Kamile Altuntug
PMID: 29039149  doi: 10.5505/agri.2017.91069  Sayfalar 100 - 108

3.
Tanısını bilen ve bilmeyen kanser hastalarının anksiyete, depresyon ve ağrı ile başa çıkma davranışları
Anxiety, depression and coping behaviors with pain in cancer patients who are aware or unaware of their cancer
Gülcan Güleç, Sacit Güleç, Dilek Ceyhan, Muhtelime Bahar, Soner Özdemir
PMID: 29039150  doi: 10.5505/agri.2017.56688  Sayfalar 109 - 116

4.
Hemşirelik öğrencilerinin ağrı deneyimleri ve baş etmede kullandıkları yöntemler
Pain experience of nursing students and the methods used to cope with pain
Tuğba Uzunçakmak, Mahmut Kılıç
PMID: 29039151  doi: 10.5505/agri.2017.32650  Sayfalar 117 - 121

5.
Sigara kullanıcılarında nöropatik ağrının değerlendirilmesi
Evaluation of the neuropathic pain in the smokers
Sercan Bulut Çelik, Hüseyin Can, Melih Kaan Sözmen, Tijen Şengezer, Yusuf Cem Kaplan, Gökçenur Utlu, Alp Şener, Arzu Aybek Yılmaz, Olgu Aygün
PMID: 29039152  doi: 10.5505/agri.2017.68815  Sayfalar 122 - 126

6.
Artroskopik omuz cerrahisinde postoperatif analjezi: Tek doz interskalen blok ile tek doz supraklavikular blok karşılaştırlması
Postoperative analgesia after arthroscopic shoulder surgery: A comparison between single-shot interscalene block and single-shot supraclavicular block
Ahmet Kemalettin Koltka, Mehmet Büget, Emre Sertaç Bingül, Ali Erşen, Süleyman Küçükay, Ata Can Atalar, Mert Şentürk
PMID: 29039153  doi: 10.5505/agri.2017.67984  Sayfalar 127 - 131

OLGU SUNUMU
7.
Ozon tedavisi sonrası şiddetli baş ağrısı: Pnömosefali
Severe headache following ozone therapy: Pneumocephalus
Hüseyin Toman, Uğur Özdemir, Hasan Ali Kiraz, Nurettin Lüleci
PMID: 29039154  doi: 10.5505/agri.2016.36024  Sayfalar 132 - 136

8.
Aksillo-aksiller bypass cerrahisindeki başarılı anestezi yönetimi
Successful anesthetic management in axillo-axillary bypass surgery
Dilek Altun, Özlem Çınar, Emre Özker, Ayda Türköz
PMID: 29039155  doi: 10.5505/agri.2015.94840  Sayfalar 137 - 140

9.
Vertebrobaziler arter dolikoektazisi ve ağrı; ko-insidans mı, nedensellik mi?
Vertebrobasilar artery dolichoectesia and pain; coincidence or etiology?
Murat Alemdar
PMID: 29039156  doi: 10.5505/agri.2016.29200  Sayfalar 141 - 146

EDITÖRE MEKTUP
10.
Üst ekstremite bloklarında dikkat edilmesi gereken anatomik varyasyon: Çift axiller ven
The anatomical variation to be considered in upper extremity blocks: double axillary vein
Ali İhsan Uysal, Eylem Tarakçı, Başak Altıparmak, Semra Demirbilek, Metin Özcan
PMID: 29039157  doi: 10.5505/agri.2016.19870  Sayfalar 147 - 148

11.
Total spinal blok, bupivakain toksisitesi yoksa epidural anestezi altında mı?
Total spinal block, bupivacaine toxicity or else under epidural anaesthesia?
Ömer Karaca, Hüseyin Ulaş Pınar, Rafi Doğan
PMID: 29039158  doi: 10.5505/agri.2016.05924  Sayfalar 149 - 150 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.