ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 28 (3)
Cilt: 28  Sayı: 3 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Migren hastalarında ultrason radyofrekans-veri analizi ile subklinik aterosklerozun saptanması, ön sonuçlar
Evaluation of subclinical atherosclerosis in migraine patients by ultrasound radiofrequency data technology: preliminary results
Idil Güneş Tatar, Onur Ergun, Pınar Çeltikçi, Aydın Kurt, Neşe Yavaşoğlu, Erdem Birgi, Tolga Tatar, Baki Hekimoğlu
PMID: 27813037  doi: 10.5505/agri.2016.00378  Sayfalar 121 - 126

2.
Fantom Ekstremite Ağrısının Yönetiminde Ayna Terapisinin Etkisi
The Effect of Mirror Therapy on the Management of Phantom Limb Pain
Meltem Yıldırım, Nevin Kanan
PMID: 27813030  doi: 10.5505/agri.2016.48343  Sayfalar 127 - 134

3.
Açık Septorinoplasti Olgularında Preemptif Analjezi Uygulamalarının Postoperatif Analjezideki Etkinliği Nedir?
The Effectiveness of Preemptive Analgesic Techniques on Postoperative Analgesia In Patients Undergoing Open Septorhinoplasty
İlknur Keskioğlu, Meltem Aktay İnal, Onur Özlü
PMID: 27813031  doi: 10.5505/agri.2015.17894  Sayfalar 135 - 142

4.
Migren atak tedavisinde triptan, NSAİİ ve kombinasyon tedavisinin karşılaştırması
Comparison of triptans, NSAID and combination in migraine attack treatment
Taskın Duman, Hava Özlem Dede, Gülşah Seydaoğlu
PMID: 27813032  doi: 10.5505/agri.2015.00483  Sayfalar 143 - 149

5.
Orak Hücre Anemili Çocuklarda, Hasta Kontrollü Analjezi Yönteminin Etkinliğini, Kullanicilarin Değerlendirmesi
Evaluation of the efficiency of patient controlled analgesia in children with sickle cell anemia from the perspective of health care professionals and parents.
Ayşegül Turaç, Şebnem Rumeli Atıcı
PMID: 27813033  doi: 10.5505/agri.2015.09326  Sayfalar 150 - 154

OLGU SUNUMU
6.
Kombine Spinal-Epidural Anestezi Sonrası Horner Sendromu
Horner Syndrome Following Combined Spinal-Epidural Anaesthesia
Ömer Karaca, Sezen Kumaş Solak, Serdar Demirgan, Mehmet Bademci
PMID: 27813034  doi: 10.5505/agri.2015.15010  Sayfalar 155 - 157

7.
Uzun süre servikal diskopati tanısı ile izlenen; skalen kas hipertrofisinin neden olduğu Torasik outlet sendromu
Thoracic outlet syndrome: A case with scalene muscle hypertropy who was followed by a long time in the diagnosis of cervical discopathy
Damla Yürük, Güngör Enver Özgencil, Ahmet Yılmaz, Merve Hayriye Kocaoğlu, Sırrı Sinan Bilgin, İbrahim Aşık
PMID: 27813035  doi: 10.5505/agri.2015.20981  Sayfalar 158 - 161

EDITÖRE MEKTUP
8.
atipik yerleşimli küme baş ağrısı
Atypically Located Cluster Headache
Taner Ozbenli, Cetin Kursad Akpinar
PMID: 27813036  doi: 10.5505/agri.2015.86094  Sayfalar 162 - 163 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.