ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Fibromiyalji ve başarısız bel cerrahisi sendromları semptomatolojik, ailesel ve psikolojik özellikler açısından aslında “fonksiyonel somatik sendrom” mudur? Kronik hastalık ve sağlıklı kontrol grupları ile yürütülen karşılaştırmalı bir çalışma
Are fibromyalgia and failed back surgery syndromes actually “functional somatic syndromes” in terms of their symptomatological, familial and psychological characteristics? A comparative study with chronic medical illness and healthy controls
Burak Duruk, Hanife Özlem Sertel Berk, Ayşegül Ketenci
PMID: 26356100  doi: 10.5505/agri.2015.67044  Sayfalar 123 - 131

2.
Ortopedik cerrahi hastalarında ağrının hasta yakını ile hemşire tarafından algılanışı
Perceptions of pain levels among orthopedic surgery patients, their relatives, and nurses
Meltem Yıldırım, Etil Selin Çizmeciyan, Gamze Kaya, Zuhal Başaran, Fatmanur Şahin Karaman, Sevim Dursun
PMID: 26356101  doi: 10.5505/agri.2015.50103  Sayfalar 132 - 138

3.
Torasik cerrahide ultrason rehberliğinde paravertebral blok deneyimlerimiz
Our ultrasound-guided paravertebral block experiences in thoracic surgery
Alparslan Kuş, Yavuz Gürkan, Zehra İpek Arslan, Aslı Gül Akgül, Can Aksu, Kamil Toker, Mine Solak
PMID: 26356102  doi: 10.5505/agri.2015.59885  Sayfalar 139 - 142

4.
Ağrı polikliniğine başvuran hastaların ve yakınlarının psikososyal özelliklerinin değerlendirilmesi
An evaluation of the psychosocial characteristics of patients admitted to a pain clinic and their relatives
Volkan Hancı, Büşra İkiz, Erşn Günenç, Mariam Sangare, Şule Özbilgin, Yüksel Erkin, Serhan Yurtlu
PMID: 26356103  doi: 10.5505/agri.2015.05668  Sayfalar 143 - 148

5.
Hastane çalışanlarında bel ağrısı sıklığı, bel ağrısının kronik yorgunluk sendromu ve mesleki faktörler ile ilişkisi
The prevalence of low back pain in hospital staff and its relationship with chronic fatigue syndrome and occupational factors
Rabia Terzi, Firuzan Altın
PMID: 26356104  doi: 10.5505/agri.2015.26121  Sayfalar 149 - 154

6.
Laparoskopik kolesistektomi operasyonlarında akupunktur uygulamasının ameliyat sonrası analjeziye etkisi
Postoperative analgesic effect of acupuncture in laparoscopic cholecystectomy surgery
Veysel Erden, Aslı Sevim Yıldız, Cihan Güler, Nihan Aydın, Nihal Hamzaoğlu, Hamdi Delatioğlu, Emine Tozan, Fatih Torlak
PMID: 26356105  doi: 10.5505/agri.2015.93764  Sayfalar 155 - 159

OLGU SUNUMU
7.
Koma ile prezente olan spontan intrakraniyal hipotansiyon: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Spontaneous intracranial hypotension presenting with coma: a case report and literature review
Yahya Çelik, Aslan Tekataş, Sait Albayram, Aysegul Gunduz, Talip Asil, Ercument Unlu, Hatice Ozlece Kose
PMID: 26356106  doi: 10.5505/agri.2015.59454  Sayfalar 160 - 162

8.
Sırt ağrısı klinik uygulamalarda diyagnozu sorun mu? Nadir bir olgu sunumu
Is back pain a diagnostic problem in clinical practices? A rare case report
Ahmet Çolak, Selçuk Göçmen, Burcu Mutlu, Abdulkadir Asan
PMID: 26356107  doi: 10.5505/agri.2015.69782  Sayfalar 163 - 165

9.
İntratekal bupivakain ve alerjik reaksiyon
Intrathecal bupivacaine and allergic reaction
Handan Güleç, Münire Babayiğt, Selcen Kütük, Aysun Kurtay, Zehra Tutal, Eyup Horasanlı
PMID: 26356108  doi: 10.5505/agri.2015.55707  Sayfalar 166 - 167

EDITÖRE MEKTUP
10.
Pediatrik Hastada Farklı Bir Endikasyonla Bilateral Torasik Paravertebral Blok Uygulaması
An exceptional indication for bilateral thoracic paravertebral block performance in a pediatric patient
Emine Aysu Salviz, Necip Akman, Nukhet Sivrikoz, Kivanc Demir, Atakan Aydın, Kamil Mehmet Tugrul
PMID: 26356109  doi: 10.5505/agri.2015.69775  Sayfalar 168 - 169 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.