ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 27 (2)
Cilt: 27  Sayı: 2 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyonun -diğer adıyla psödotümör serebrinin- patofizyolojisi üzerine bir güncelleme
An update on the pathophysiology of idiopathic intracranial hypertension alias pseudotumor cerebri
Betül Baykan, Esme Ekizoğlu, Güneş Altıokka Uzun
PMID: 25944131  doi: 10.5505/agri.2015.22599  Sayfalar 63 - 72

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
2.
Üremik hastalarda huzursuz bacak sendromu ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
Relationship between restless leg syndrome and quality of life in uremic patients
Demet Tekdöş Demircioğlu, Gülis Kavadar, Özgül Esen Öre, Tuluhan Yunus Emre, Umut Yaka
PMID: 25944132  doi: 10.5505/agri.2015.19327  Sayfalar 73 - 78

3.
Elektromiyografi sırasında incelenen kasların ağrı düzeyleri ve ağrıda cinsiyet farkları
Pain levels of examined muscles and gender differences in pain during electromyography
Pınar Yalınay Dikmen, Elif Ilgaz Aydınlar, Geysu Karlıkaya
PMID: 25944133  doi: 10.5505/agri.2015.32154  Sayfalar 79 - 82

4.
Transforaminal anterior epidural steroid enjeksiyonunun nöropatik ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
Effect of transforaminal anterior epidural steroid injection on neuropathic pain, quality of sleep and life
Sinem Sarı, Osman Nuri Aydın, Gülsüm Güleser, İmran Kurt, Alparslan Turan
PMID: 25944134  doi: 10.5505/agri.2015.91489  Sayfalar 83 - 88

5.
Ağrı kliniğinde yatan hastaların algıladığı ağrı ile uyku ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki
The relation between pain perceived by the patients hospitalized in the algology clinic and their sleep and quality of life
Gülay Yıldırım, Şükran Ertekin Pınar, Cevdet Düger, Saliha Altıparmak, Sinan Gürsoy, Caner Mimaroğlu
PMID: 25944135  doi: 10.5505/agri.2015.53315  Sayfalar 89 - 96

6.
İnguinal herni onarımı sonrası kronik ağrı insidansı
Incidence of chronic pain after ingunial hernia repair
Yücel Karaman, Hüseyin Özkarakaş, Semra Karaman, Murat Turan, Mustafa Gönüllü, Meltem Uyar, Zeki Tekgül
PMID: 25944136  doi: 10.5505/agri.2015.55706  Sayfalar 97 - 103

7.
Palyatif bakım kliniğinde yatan hastalarda görülen semptomlar ve palyatif bakımın semptom kontrolüne etkisi
Symptoms seen in inpatient palliative care and impact of palliative care unit on symptom control
Neşe Uysal, Gülçin Şenel, Şerife Karaca, Nihal Kadıoğulları, Nesteren Koçak, Gonca Oğuz
PMID: 25944137  doi: 10.5505/agri.2015.26214  Sayfalar 104 - 110

OLGU SUNUMU
8.
Sporadik hemiplejik migren
Sporadic hemiplegic migraine
Emrah Aytaç, Faruk Pirinççioğlu, Levent Ertuğrul İnan
PMID: 25944138  doi: 10.5505/agri.2015.38233  Sayfalar 111 - 113

9.
İnme sonrası komplike ağrı
Post-stroke complicated pain
Abdulkadir Yektaş, Ayşin Alagöl
PMID: 25944139  doi: 10.5505/agri.2015.08860  Sayfalar 114 - 118

EDITÖRE MEKTUP
10.
Kavernöz sinüs menenjiomuna bağlı sekonder küme baş ağrısı
Secondary cluster headache due to cavernous sinus meningioma
Şükriye Feryal Menkü, Gülçin Benbir, Sabahattin Saip
PMID: 25944140  doi: 10.5505/agri.2015.83446  Sayfalar 119 - 120

11.
Büyük Oksipital Sinir Bloğu Sonrası Follikülit Gelişimi
Folliculitis following greater occipital nerve block
Semih Değerli, Handan Güleç, Filiz Koç
PMID: 25944141  doi: 10.5505/agri.2015.47124  Sayfalar 121 - 122 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.