ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 26 (3)
Cilt: 26  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Epidural Kan Yaması Uygulanan Dural-Ponksiyon Sonrası Başağrısı Olgularında Etkileyen Faktörler ve Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Affecting Factors and The Effectiveness of Treatment in Cases With Post-Dural Puncture Headache Who Underwent Epidural Blood Patch
Lütfiye Pirbudak, Mete Gurol Uğur, Berna Kaya Uğur, Seval Kul, Süleyman Ganidağlı
PMID: 25205407  doi: 10.5505/agri.2014.20591  Sayfalar 101 - 106

2.
Laparoskopik kolesistektomi ağrısı: Cerrahi öncesi veya sonrasında uygulanan insizyonel ve intraperitoneal levobupivakain kombinasyonunun etkisi
Laparoscopic cholecystectomy pain: effects of the combination of incisional and intraperitoneal levobupivacaine before or after surgery
Işık Alper, Sezgin Ulukaya, Gülsüm Yüksel, Meltem Uyar, Taner Balcıoğlu
PMID: 25205408  doi: 10.5505/agri.2014.42650  Sayfalar 107 - 112

3.
Ultrasonografi Eşliğinde Yapılan Tek Doz Femoral Sinir Bloğu Diz Artroplasti Sonrası 48 Saat’e Kadar Etkin Analjezi Sağlar
Ultrasound-Guided Single-Injection Femoral Nerve Block Provides Effective Analgesia after Total Knee Arthroplasty up to 48 Hours
Levent Şahin, Halil Fatih Korkmaz, Mehrican Şahin, Güneri Atalan
PMID: 25205409  doi: 10.5505/agri.2014.83788  Sayfalar 113 - 118

4.
Boyun ve omuz ağrılı olgularda skapular diskinezi, ağrı, eklem hareket açıklığı ve esneklik arasındaki ilişki
The relationship between scapular dyskinesia, pain, range of motion and flexibility in patients with neck and shoulder problems
Nihan Özünlü Pekyavaş, Zuhal Kunduracılar, Aybüke Uzun, Cengiz Ergüneş, Eda Tonga, Metin Karataş
PMID: 25205410  doi: 10.5505/agri.2014.55486  Sayfalar 119 - 125

5.
Kanser Ağrısında Transdermal Fentanil Kullanımının Kognitif Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
The Cognitive Effects of Using Transdermal Fentanyl in Cancer Pain
Nurdan Ünlü, Ayşegül Bilen, Achmet Ali, Namigar Turgut, Aygen Türkmen
PMID: 25205411  doi: 10.5505/agri.2014.28291  Sayfalar 126 - 130

6.
Değişen akımlar ve Türkiye'de rejyonal anestezi uygulamaları
Changing trends and regional anesthesia practices in Turkey
Yavuz Gürkan, Alparslan Kus, Can Aksu, Cigdem Ohtaroglu, Mine Solak, Kamil Toker
PMID: 25205412  doi: 10.5505/agri.2014.26056  Sayfalar 131 - 137

OLGU SUNUMU
7.
Olgu Sunumu: İndometazine Dirençli Hemicrania Continua mı yoksa Yeni Bir Başağrısı mı?
A Case Report: Indomethacin Resistance Hemicrania Continua or a New Entity?
Özlem Coşkun, Serap Üçler, Ruhsen Öcal, Levent Ertuğrul İnan
PMID: 25205413  doi: 10.5505/agri.2014.41713  Sayfalar 138 - 140

8.
Postoperatif Sinir Hasarında Sorumlu Kim? Anestezi? Ortopedi? Travma?
Who is Responsible for the Postoperative Nerve Injury? Anesthesia? Orthopedics? Trauma?
Ebru Kelsaka, Fuat Güldoğuş, Murat Erdoğan, Eyüp Çağatay Zengin
PMID: 25205414  doi: 10.5505/agri.2014.72621  Sayfalar 141 - 144

9.
Ultrasound Guided Posterior Femoral Cutaneous Nerve Block
İsmet Topçu, İnan Aysel
PMID: 25205415  doi: 10.5505/agri.2014.26122  Sayfalar 145 - 148

EDITÖRE MEKTUP
10.
Leb demeden leblebi'yi anlamak: Multiple Skleroz ve baş ağrısı
Take a hint: Multiple Sclerosis and headache
Hasan Hüseyin Kozak, Ali Ulvi Uca
PMID: 25205416  doi: 10.5505/agri.2014.99815  Sayfalar 149 - 150 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.