ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 25 (2)
Cilt: 25  Sayı: 2 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
İntraoperatif tramadol ve ketaminin tonsillektomi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
the comparision of effects intraoperative tramadol and ketamine usage for postoperative pain relief in patient with tonsillectomy
Çiğdem Sizer, İnci Kara, Ahmet Topal, Jale Bengi Çelik
PMID: 23720078  doi: 10.5505/agri.2013.82612  Sayfalar 47 - 54

2.
Elektif sezaryen ameliyatlarında spinal anestezi genel anesteziye kıyasla hastanede kalış süresini kısaltmaktadır
Spinal anesthesia for elective cesarean section is associated with shorter hospital stay compared to general anesthesia
Fadıl Havas, Mukadder Orhan-sungur, Yılmaz Yenigün, Meltem Karadeniz, Miray Kılıç, Tülay Özkan Seyhan
PMID: 23720079  doi: 10.5505/agri.2013.42204  Sayfalar 55 - 63

3.
Sağlıklı Gönüllülerde Cinsiyet ve Çalışma Şartlarının Ağrı Eşik Değeri Üzerine Etkisi
The Effect of Gender and Working Conditions on Pain Threshold in Healty Volunteers
Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, Doç. Dr. Ebru Kelsaka, Hemşire Birsen Öztürk
PMID: 23720080  doi: 10.5505/agri.2013.97769  Sayfalar 64 - 68

4.
Ortostatik Baş Ağrısının Çok Nadir Bir Nedeni: İntrakranial Hipotansiyonlu 13 olgunun Etyoloji, Tedavi Ve Prognozlarının Gözden Geçirilmesi
Intracranial Hypotension: A Rare Cause of Orthostatic Headache: A Review of the Etiology, Treatment and Prognosis of 13 Cases
Sibel Güler, Bekir Çağlı, Ufuk Utku, Ercüment Ünlü, Yahya Çelik
PMID: 23720081  doi: 10.5505/agri.2013.97720  Sayfalar 69 - 77

5.
Primer Dismenore Ağrılı Hastalarda Diklofenak Sodyum ve Parasetamol Tedavi Etkinliklerinin Vizuel Analog Skala (VAS) Kullanılarak Karşılaştırılması
Comparing Efficincies of Diclofenac Sodium and Paracetamol in Patients with Primer Dysmenorrhea Pain by Using Visual Analog Scale (VAS)
Murat Ayan, Ufuk Taş, Erkan Söğüt, Semih Arıcı, Serkan Karaman, Mehmet Esen, Fazlı Demirtürk
PMID: 23720082  doi: 10.5505/agri.2013.42103  Sayfalar 78 - 82

OLGU SUNUMU
6.
Episakral Lipoma: Bel Ağrısının Tedavi Edilebilir Bir Nedeni (Olgu Sunumu)
Episacral Lipoma: A Treatable Cause of Low Back Pain (Case Report)
Hatice Rana Erdem, Barış Nacır, Zuhal Özeri, Aynur Karagöz
PMID: 23720083  doi: 10.5505/agri.2013.63626  Sayfalar 83 - 86

7.
Eagle Syndrome: Case Report
İrem Fatma Uludağ, Levent Öcek, Yaşar Zorlu, Burhanettin Uludağ
PMID: 23720084  doi: 10.5505/agri.2013.26779  Sayfalar 87 - 89

8.
Raynaud hastalığına eşlik eden kompleks bölgesel ağrı sendromu olgusu: beklenen bir birliktelik mi?
A case of recurrent complex regional pain syndrome accompanying Raynaud’s disease: a prospective coincidence?
Serdar Kesikburun, Zafer Günendi, Koray Aydemir, Ahmet Özgül, Arif Kenan Tan
PMID: 23720085  doi: 10.5505/agri.2013.31932  Sayfalar 90 - 92 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.