ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 24 (4)
Cilt: 24  Sayı: 4 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Türkiye'nin doğu ve kırsal kesiminde yaşa ve cinsiyete göre baş ağrısı özellikleri ve alt tipleri
The characteristics and subtypes of headache in relation with age and gender in a rural community in Eastern Turkey
Gülçin Benbir, Derya Karadeniz, Baki Göksan
PMID: 23364776  doi: 10.5505/agri.2012.85579  Sayfalar 145 - 152

2.
Epizodik gerilim tipi başağrısının başarılı tedavisinde perikraniyal kasların rolü
The role of pericranial muscles in the succesful management of episodic tension type headache
Ömer Karadaş, Avni Babacan, Levent Hakan Gül, İlker Hüseyin İpekdal, Ülkü Türk Börü
PMID: 23364777  doi: 10.5505/agri.2012.57704  Sayfalar 153 - 158

3.
Brakiyal Pleksus Bloğunda Ultrason Eşliğinde Supraklavikuler ve İnfraklavikuler Yaklaşımın Karşılaştırılması.
Comparison of Ultrasound guided supraclavicular and infraclavicular approaches for brachial plexus blockade.
Yavuz Gürkan, Tülay Hoşten, Murat Tekin, Sertan Acar, Mine Solak, Kamil Toker
PMID: 23364778  doi: 10.5505/agri.2012.38247  Sayfalar 159 - 164

4.
Algoloji polikliniğine başvuran bel ağrılı hastaların risk faktörleri
The risk factors of patient’s have low back pain applied to policlinic of Algology department
Pınar Ünde Ayvat, Osman Nuri Aydın, Mustafa Oğurlu
PMID: 23364779  doi: 10.5505/agri.2012.38258  Sayfalar 165 - 170

5.
Pediatri hemşirelerinin ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması hakkında görüşleri
Pediatric nurses view about parental presence during children’s painful procedures
Handan Boztepe
PMID: 23364780  doi: 10.5505/agri.2012.58561  Sayfalar 171 - 179

6.
Levobupivacaine for Postoperative Pain Management in Circumcision; Caudal Blocks or Dorsal Penile Nerve Block
Züleyha Kazak Bengisun, Perihan Ekmekci, Ahmet Hakan Haliloglu
PMID: 23364781  doi: 10.5505/agri.2012.21931  Sayfalar 180 - 186

OLGU SUNUMU
7.
Düşük doz meperidin uygulamasına bağlı konvulsiyon: olgu sunumu
Convulsion due to application of low dose meperidine: a case report
Halit Özkaya, Abdullah Barış Akcan, Gökhan Aydemir, Mert Akbaş
PMID: 23364782  doi: 10.5505/agri.2012.68542  Sayfalar 187 - 190

8.
Uzamış Postoperatif Ağrının Tedavisinde Ultrason Yardımıyla TAP Blok - Alternatif Bir Yaklaşım
Ultrasound Guided TAP Block For The Treatment of Postoperative Prolonged Pain - An Alternative Approach
Perihan Ekmekçi, Züleyha Kazak Bengisun, Baturay Kansu Kazbek, Serdar Han, Filiz Tüzüner
PMID: 23364783  doi: 10.5505/agri.2012.82905  Sayfalar 191 - 193

EDITÖRE MEKTUP
9.
Ultrason Rehberliğinde İnterskalen Blok Uygulaması Sırasında Saptanan Brakiyal Pleksus Varyasyonu
A Brachial Plexus Variation Identified During Ultrasound-Guided Interscalene Block
Alper Kılıçaslan, Yavuz Gürkan, Murat Tekin
PMID: 23364784  doi: 10.5505/agri.2012.34966  Sayfalar 194 - 195 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.