ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 24 (2)
Cilt: 24  Sayı: 2 - 2012
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Farelerde akut ağrıda sistemik uygulanan tramadol, gabapentin ve kombinasyonlarının antinosiseptif etkileri
The Antinociceptive effects of systemic administration of tramadol, gabapentin and their combination on mice model of acute pain
Osman Nuri Aydın, Rauf Onur Ek, Sadun Temoçin, Bakiye Uğur, Bilge Alaçam, Selda Şen
PMID: 22865488  doi: 10.5505/agri.2012.31032  Sayfalar 49 - 55

2.
Jinekolojik laparoskopik cerrahide intraperitoneal ropivakain ve ropivakain ile meperidin kombinasyonu
Intraperitoneal ropivacaine or ropivacaine plus meperidine for laparoscopic gynecological procedures
Semra Karaman, Seden Kocabaş, Sedat Ergun, Vicdan Fırat, Meltem Uyar, Fatih Şendağ
PMID: 22865489  doi: 10.5505/agri.2012.21033  Sayfalar 56 - 62

3.
Laparoskopik kolesistektomi sonrası ağrı tedavisinde hasta kontrollü analjezi yönteminde tramadole deksketoprofen trometamol eklenmesinin etkinliği
The efficacy of adding dexketoprofen trometamol to tramadol with patient controlled analgesia technique in post-laparoscopic cholecystectomy pain treatment
Perihan Ekmekçi, Züleyha Kazak Bengisun, Baturay Kansu Kazbek, Salih Erpulat Öziş, Huri Taştan, Arif Hikmet Süer
PMID: 22865490  doi: 10.5505/agri.2012.71501  Sayfalar 63 - 68

4.
Kadınların diş, karın ve kulak ağrısı olan çocuklarına yaklaşımları
Women’ approach to child that teeth, abdomen and ear ache
Emine Efe, Selma Öncel, Mualla Yılmaz
PMID: 22865491  doi: 10.5505/agri.2012.83723  Sayfalar 69 - 76

5.
Lumbar radikülopatili hastalarda transforaminal lumbar epidural steroid enjeksiyonlarının etkinliği
Efficacy of transforaminal lumbar epidural steroid injections in patients with lumbar radiculopathy
Mehmet Fatih Çetin, Haktan Karaman, Gönül Ölmez Kavak, Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım
PMID: 22865492  doi: 10.5505/agri.2012.98704  Sayfalar 77 - 84

6.
Comparison Of Blunt And Sharp Needles For Transforaminal Epidural Steroid Injections
Ulaş Özcan, Şükran Şahin, Alp Gurbet, Gürkan Türker, Mustafa Özgür, Süreyya Çelebi
PMID: 22865493  doi: 10.5505/agri.2012.88700  Sayfalar 85 - 89

OLGU SUNUMU
7.
Yüksek riskli bir olguda ultrason rehberliğinde çoklu periferik sinir bloğu uygulaması
A high-risk patients with multiple peripheral nerve block in the application of ultrasound guidance
Mustafa Çiftçioğlu, Sertan Acar, Yavuz Gürkan, Mine Solak, Kamil Toker
PMID: 22865494  doi: 10.5505/agri.2012.18291  Sayfalar 90 - 92

8.
Tiroid cerrahisi anestezisi sonrasında gelişen muskulokutanöz sinir nöropatisi: olgu sunumu
Musculocutaneous neuropathy after anaesthesia for thyroid surgery: a case report
Emine Özyuvacı, Abdullah Tolga Şitilci, Anupama Wadhwa
PMID: 22865495  doi: 10.5505/agri.2012.49369  Sayfalar 93 - 95 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.