ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 22 (4)
Cilt: 22  Sayı: 4 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
1.
Floroskopik lateral yaklaşımla intraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonunun ileri evre kalça osteoartritinde etkinliği
Efficacy of intraarticular hyaluronic acid injection through a lateral approach under fluoroscopic control for advanced hip osteoarthritis
Can Eyigör, Alihan Pirim, Sibel Eyigör, Meltem Uyar
PMID: 21153931  Sayfalar 139 - 144

2.
Müzik ile tedavinin postoperatif ağrıdaki etkisi ve etkinlik süresi
The efficiency and duration of the analgesic effects of musical therapy on postoperative pain
Hüseyin Şen, Ömer Yanarateş, Ali Sızlan, Emre Kılıç, Sezai Özkan, Güner Dağlı
PMID: 21153932  Sayfalar 145 - 150

3.
Sezaryenlerde intratekal levobupivakaine ilave edilen fentanil ve morfinin postoperatif ağrı üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Assessment of the effect of intrathecal levobupivacaine combined with fentanyl or morphine on postoperative analgesia in patients undergoing cesarean section
Pınar Acar, Emine Özyuvacı, Şule Vatansever, Naile Toprak, Onat Akyol
PMID: 21153933  Sayfalar 151 - 158

4.
Kök kanal tedavisi sonunda duyulan ağrının değerlendirilmesi
Evaluation of postoperative pain in root canal treatment
Tülin Ertan, Güneş Şahinkesen, Yaşar Meriç Tunca
PMID: 21153934  Sayfalar 159 - 164

OLGU SUNUMU
5.
Gastrointestinal ve kardiyak tutulumu mevcut progresif sistemik sklerozisli kaşektik olguda kombine femoral siyatik sinir bloğu uygulaması
Combined femoral and sciatic nerve block in a cachectic progressive systemic sclerosis case with gastrointestinal and cardiac involvement
Berit Gökçe Ceylan, Sinem Sarı Ak, Özlem Özorak, Lütfi Yavuz, Füsun Eroğlu
PMID: 21153935  Sayfalar 165 - 169

6.
Spontan intrakraniyal hipotansiyona bağlı kronik baş ağrısı olan hastada epidural kan yaması tedavisi
Epidural blood patch treatment in a patient with chronic headache related to spontaneous intracranial hypotension
Figen Gökçay, Can Eyigör, Ece Bayam, İlknur Dönmez, Meltem Uyar
PMID: 21153936  Sayfalar 170 - 174

7.
“Dört pozisyonu” ve ultrasonografi ile uzun aks siyatik sinir görüntüsü siyatik perinöral kateter yerleşimini kolaylaştırır
“Figure of four” position and long-axis sciatic nerve scan with ultrasound facilitates sciatic perineural catheter placement
Levent Şahin, Yavuz Gürkan
PMID: 21153937  Sayfalar 175 - 177 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.