ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 20 (3)
Cilt: 20  Sayı: 3 - 2008
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRDEN
1.
Editörden
Serdar Erdine
Sayfa 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Büyük Oksipital Sinir Blokajı: Trigeminoservikal Sistem Ve Primer Başağrılarındaki Klinik Uygulamalar
Greater Occıpıtal Nerve Blockade: Trıgemınıcervıcal System And Clınıcal Applıcatıons İn Prımary Headaches
Macit Hamit Selekler
PMID: 19085176  Sayfalar 6 - 13

DENEYSEL VE KLINIK ÇALIŞMALAR
3.
Servikal Miyofasyal Ağrı Sendromlu Hastalarda Demografik Özellikler, Klinik Bulgular ve Fonksiyonel Durum
Demographics Features, Clinical Findings and Functional Status in a Group of Subjects with Cervical Myofascial Pain Syndrome
Nilay Şahin, Ömer Karataş, Murat Özkaya, Ayşegül Çakmak, Ender Berker
PMID: 19085177  Sayfalar 14 - 19

4.
Akciğer Kanserli Hastaların Ağrılarının Tedavisinde Transdermal Fentanil ve Yavaş Salınımlı Morfinin Karşılaştırılması.
Comparison of TD-fentanyl with Sustained-Release Morphine in the Pain Treatment of Patients with Lung Cancer
Tülün Öztürk, Kaan Karadibak, Deniz Çatal, Aydan Çakan, Fevziye Tugsavul, Kadri Çırak
PMID: 19085178  Sayfalar 20 - 25

5.
Hastaya Bakım Veren Sağlık Çalışanlarının Ağrı Kontrolünde Uyguladıkları Girişimlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Interventions For Pain Control Done by Health Staff Caring The Patient
Behiye Deniz Bacaksız, Lütfiye Pirbudak Çöçelli, Nimet Ovayolu, Servet Özgür
PMID: 19085179  Sayfalar 26 - 36

GIRIŞIMSEL YÖNTEMLER
6.
Unilateral lomber hiperhidrozisde sempatik radyofrekans nöroliz: olgu sunumu
Sympathetic radiofrequency neurolysis for unilateral lumbar hyperhidrosis: a case report
Züleyha Soytürk Aşık, Başak Ceyda Orbey, İbrahim Aşık
PMID: 19085180  Sayfalar 37 - 39

KLINIK KAVRAMLAR VE YORUMLAR
7.
Hypnic headache associated with medication overuse: case report
Hypnic headache associated with medication overuse: case report
Betül Baykan, Mustafa Ertaş
PMID: 19085181  Sayfalar 40 - 43

ÖZETLER
8.
Özetler
Abstracts

Sayfalar 44 - 47
Makale Özeti | Tam Metin PDF

KITAP TANITIMI
9.
Kitap Tanıtımı: Interventional pain management image-guided
Book Review: Interventional pain management image-guided
Gül Köknel Talu, Selçuk Dinçer
Sayfalar 48 - 50
Makale Özeti | Tam Metin PDF 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.