ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 31  Sayı: 1  Yıl: 2019
 
Ağrı: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 - 2005
Özetleri Göster | << Geri
EDITORIAL
1.
Editorial
Editorial
Serdar Erdine, Ayşen Yücel
Sayfa 4
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Nöropatik ağrı: Mekanizmalar, tanı ve tedavi
Neuropathic pain: Mechanisms, diagnosis and treatment
Ayşen Yücel, Ali Çimen
PMID: 15791494  Sayfalar 5 - 13

3.
Çölyak gangliyon bloğu
Celiac Ganglion Block
Serdar Erdine
PMID: 15791495  Sayfalar 14 - 22

4.
Bel ağrılarında epidural steroid uygulamaları
Epidural steroid injections and low back pain
Atilla Ergin
PMID: 15791496  Sayfalar 23 - 27

5.
Çocukta kanser ağrısı tedavisinde sorunlar ve uzun süreli epidural infüzyon için tünel uygulaması
Challenges in the treatment of pain in children with cancer and tunneling of epidural catheter for long term infusion
Pervin Bozkurt, Mefkür Bakan, Leyla Türkoğlu Kılınç
PMID: 15791497  Sayfalar 28 - 32

6.
Deneysel siyatik sinir hasarının rejenerasyonunda tramadolün etkisi
Effect of tramadol on regeneration after experimental sciatic nerve injury
Yasemin Güneş, Tufan Mert, Y. Kenan Dağlıoğlu, Hayri Özbek, İsmail Günay, Dilek Özcengiz, Geylan Işık
PMID: 15791498  Sayfalar 33 - 38

7.
Kronik non-malign ağrılı hastalarda transdermal fentanilin yeri
The use of transdermal fentanyl in chronic non-malignant pain
Taylan Akkaya, Murat Sayın, Haluk Gümüş
PMID: 15791499  Sayfalar 39 - 44

8.
Saplanma ağrısının migren atakları ile ilişkisi
The relationship of stabbing headaches with migraine attacks
Hamit Macit Selekler, Sezer Şener Komşuoğlu
PMID: 15791500  Sayfalar 45 - 48

9.
Kemik metastazı olan prostat kanserinde klodronat kullanımının ağrı tedavisine etkisi
The effects of clodronate for the pain treatment of bone metastasis due to prostate cancer
Emine Özyuvacı, Aysel Altan, Cumhur Demir
PMID: 15791501  Sayfalar 49 - 53

10.
Düşük doz prazosin amitriptilin’in antinosiseptif / analjezik etkisini potansiyalize ediyor
Low doses of prazosin potantiates the antinociceptive / analgesic effect of amitriptyline
Murat Büyükşekerci, Hülya Gültekin
PMID: 15791502  Sayfalar 54 - 56 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2019 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.