ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 30  Sayı: 2  Yıl: 2018
 
Lakozamid’e bağlı gelişen baş ağrısında büyük oksipital sinir blokajına yanıt [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(1): 49-50 | DOI: 10.5505/agri.2015.57805  

Lakozamid’e bağlı gelişen baş ağrısında büyük oksipital sinir blokajına yanıt

Çetin Kürşad Akpınar1, Selvet Erdoğan2, Nilgün Cengiz3
1Vezirkpörü Devlet Hastanesi, Nöroloji Servisi, Samsun, Türkiye
2Vezirkpörü Devlet Hastanesi, Kbb Servisi, Samsun, Türkiye
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji A.d., Samsun, Türkiye

Lakozamid (LCM) parsyel epilepsinin ekleme tedavisinde kullanılan, güvenli yeni bir antiepileptiktir. En sık yan etkileri sersemlik, baş ağrısı, çift görme, bulantı ve kusmadır. 32 yaşında 2 yıldır epilepsi tanısıyla izlenen hasta nöbet geçirme yakınmasıyla hastaneye başvurdu. LCM tedavisi hastaneye başvurudan 20 gün önce nöbet kontrolü için tedaviye eklendi. LCM dozu baş ağrısı nedeniyle azaltıldı ve baş ağrısı şiddeti azaldı. Sağ oksipital bölgeye büyük oksipital sinir blokajı (bupivakain 2 mg) uygulandı. GON blokajı LCM ilişkili baş ağrısında etkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, GON blokajı, lakozamid.


Response of greater occipital nerve block in headache induced by lacosamide

Çetin Kürşad Akpınar1, Selvet Erdoğan2, Nilgün Cengiz3
1Department of Neurology, Vezirköprü State Hospital, Samsun, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Vezirköprü State Hospital, Samsun, Turkey
3Department of Neurology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

Lacosamide (LCM) is a newer antiepileptic drug with a favorable safety profile used in partial epilepsy as add-on therapy. The most common side effects include dizziness, headache, diplopia, nausea, and vomiting. A 32-year-old female with a 2-year history of epilepsy was admitted to our hospital because of seizure. LCM was added for further seizure control 20 days before the current presentation. LCM dosage was reduced because of headache and headache violence to reduce. Great Occipital Nerve (GON) blockade, with bupivacaine (2 mg), were performed in the right occipital region. GON blockade was find effective in LCM induced headache.

Keywords: Headache, GON block, lacosamide.


Çetin Kürşad Akpınar, Selvet Erdoğan, Nilgün Cengiz. Response of greater occipital nerve block in headache induced by lacosamide. Ağrı. 2017; 29(1): 49-50

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2018 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.