ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Anasayfa     |     İletişim      |     ENG
 
 
Cilt: 29  Sayı: 1  Yıl: 2017
 
Spinal kord stimülasyonu uygulanan 62 hastanın retrospektif değerlendirilmesi [Ağrı]
Ağrı. 2017; 29(1): 25-32 | DOI: 10.5505/agri.2016.08870  

Spinal kord stimülasyonu uygulanan 62 hastanın retrospektif değerlendirilmesi

İrem Özdemir1, Mert Akbaş2, Arif Yeğin2, Gözde Dağıstan2, Deniz Özel Erkan3
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Algoloji BD, Antalya
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ABD, Antalya

Amaç: Spinal kord stimülasyonu (SKS), başarısız bel cerrahisi sendromu (BBCS), dejeneratif disk hastalığı, periferal kozalji, nöropatik ağrı, kompleks rejyonel ağrı sendromu (KRAS), periferik vasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı ve kanser ağrısı gibi endikasyonlarda kullanılabilen bir nöromodülasyon yöntemidir.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, retrospektif tanımlayıcı bir araştırmadır. Çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı kliniğinde Şubat 2011–Ocak 2015 tarihleri arasında spinal kord stimülasyonu (SKS) uygulanan 62 hastanın işlem öncesi ve sonrasındaki ağrı düzeyleri, analjezik ilaç kullanımları, uyku düzenleri değerlendirildi, işlem memnuniyetleri, günlük aktivite değişiklikleri ve işe dönüş süreleri sorgulandı.
Bulgular: Yapılan çalışmada SKS prosedürü uygulanan hastaların ağrı seviyelerinin azaldığını, buna bağlı uyku düzenleri ve günlük aktivitelerinin iyileştiği sonucu bulundu.
Sonuç: Sonuç olarak, yapılan diğer çalışmalar ve bizim çalışmamızın gösterdikleri doğrultusunda SKS‘nin kronik ağrı palyasyonunda etkili ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Başarısız bel cerrahisi sendromu, nöropatik ağrı, spinal kord stimulation.


Spinal cord stimulation in 62 patients: Retrospective evaluation

İrem Özdemir1, Mert Akbaş2, Arif Yeğin2, Gözde Dağıstan2, Deniz Özel Erkan3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Akdeniz University, Antalya, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Division of Algology, Akdeniz University, Antalya, Turkey
3Department of Biostatistic, Akdeniz University, Antalya, Turkey

Objectives: Spinal cord stimulation (SCS) is used for various indications such as Failed Back Surgey Syndrome, peripheral causalgia, neuropathic pain, complex regional pain syndrome, reflex sympathetic dystrophy, peripheral vascular disease, ischemic heart disease and cancer pain.
Methods: This is a retrospective study. 62 patients applied SCS were included in retrospective study from february 2011-january 2015 in Akdeniz University medicine faculty algology department. We asked about patients’ VAS values before and after procedure, analgesic medicine usings, sleep disorders, pleasure after procedure, daily activity improvement and time of going back to work.
Results: We found that decrease on the patients’ pain severity and improvement on quality of sleep and daily activities.
Conclusion: As a result; our study and the other studies show that SCS is reliable and effective procedure on chronic pain management.

Keywords: Failed back surgery syndrome, neuropathic pain, spinal cord stimulation.


İrem Özdemir, Mert Akbaş, Arif Yeğin, Gözde Dağıstan, Deniz Özel Erkan. Spinal cord stimulation in 62 patients: Retrospective evaluation. Ağrı. 2017; 29(1): 25-32

Sorumlu Yazar: Mert Akbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Hızlı Arama
 
Copyright © 2017 Ağrı Dergisi Tüm Hakları Saklıdır.