ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 4  Year: 2018
  Remifentanil Based Anesthetic Management for Orchiopexy Operation in Pediatric Patient with Congenital Hypotonia [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-98159 | DOI: 10.5505/agri.2018.98159  

Remifentanil Based Anesthetic Management for Orchiopexy Operation in Pediatric Patient with Congenital Hypotonia

Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, Anış Arıboğan
Department of Anesthesiology and Reanimation, Baskent University Faculty of Medicine, ankara, Turkey

Congenital hypotonia sendrom refers to an infant with generalized hypotonia (poor muscle tone affecting limbs) presenting at birth or in early life. Also this syndrom may include a distinct disorders with variable prognosis.
In this case report we represented pure remifentanil based anesthetic management for orchiopexy operation in a child with congenital hypotonia.
A 1,5 year-old boy, weighing 12 kg required orchiopexy and circumcision.
He had presented generalized hypotonia and mild motor retardation since birth, but in laboratory examination was normal. In the operating room, pulse oxymeter, electrocardiogram, non-invasive blood pressure and bispectral index (BIS) were continuously monitored. After intravenous sedation of ketamine and atropine, 1μg.kg-1.min remifentanyl infusion was started. When sufficient anesthetic level was provided, laringeal mask airway inserted. During surgery, remifentanil dose was titrated between 0.5-1mg.kg-1.min-1 according to BIS values. The operation lasted 110 min and the patient remained comfortable and hemodynamically stable. He recovered smoothly from anesthesia and transfered to the postoperative care unit without adverse event.
The patient was discharged from the hospital first day without complication after the surgery.
The anesthetic management of children with congenital hypotonia may include serious risks associated with anesthesia (such as respiratory failure, aspiration, hypertermia). We provide a safe anesthetic management with remifentanil as a single anesthetic agent in our patient. We think that, it should be kept in mind, remifentanil is a reliable alternative in children with congenital hypotonia.

Keywords: Congenital hypotonia, pediatric patients, remifentanil, pediatric anesthetic management


Konjenital hipotonisi olan çocuk hastada orşiyopeksi ameliyatı için remifentanile dayalı anestezi yönetimi

Esra Çalışkan, Mesut Şener, Meltem Kipri, Anış Arıboğan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara

Konjenital hipotoni, infantlarda doğumda veya yaşamın ilk günlerinde ortaya çıkan, yaygın hipotoni (etkilenen ekstremitelerde kas tonusunda azalma) ile karakterize bir semdromdur. Bu sendrom aynı zamanda değişken prognoz gösteren farklı hastalıkları da kapsayabilir.
Bu olgu sunumunda doğumsal hipotonisi olan bir çocukta orşiopeksi ameliyatı için tek başına remifentanil ile anestezi uygulamasını sunduk.
1,5 yaş, 12 kg erkek hastada orşiyopeksi ve sünnet planlandı. Doğumdan itibaren yaygın hipotoni ve hafif motor gerilik mevcut mevcut, ancak laboratuar incelemesi normaldi. Ameliyat odasında, periferik oksijen saturasyonu, elektrokardiyogram, noninvaziv arteriyel kan basıncı ve Bispektral indeks (BIS) sürekli monitorize edildi. Ketamin ve atropinle sedasyon sonrasında, 1μg kg-1 dakika remifentanil infüzyonu başlandı. Yeterli anestezi düzeyi sağlandıktan sonra, laringeal maske yerleştirildi. Cerrahi süresince remifentanil dozu BIS düzeyine göre 0.5-1mg kg-1 dakika arasında titre edildi. Operasyon 110 dakika sürdü ve hasta hemodinamik olarak stabil seyretti. Hasta anesteziden stabil uyandı ve sıkınsız şekilde ayılma odasına transfer edildi. Postoperatif birinci günde taburcu edildi.
Konjenital hipotonili çocukların anestezik yönetimi, solunum yetmezliği, aspirasyon hipertermi gibi ciddi anestezi ile ilişkili riskler içermektedir. Biz hastamızda tek anestezik ajan olarak remifentanil ile güvenli bir anestezi sağladık. Konjenital hipotonili hastalarda remifentanilin güvenli bir alternatif olarak akılda tutulması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Konjenital hipotoni, pediyatrik hastalar, remifentanil, pediyatrik anestezi yönetimi
Corresponding Author: Esra Çalışkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.