ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 30  Issue: 2  Year: 2018
  Patient Satisfaction with Nursing Practices about Postoperative Pain Management: A Systematic Review [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-96720 | DOI: 10.5505/agri.2018.96720  

Patient Satisfaction with Nursing Practices about Postoperative Pain Management: A Systematic Review

Fatma Eti Aslan1, Sennur Kula Şahin1, Selda Secginli2, Semra Bülbüloğlu1
1Istanbul Bahcesehir University, Health Science Faculty, Department of Surgery Nursing
2Istanbul University, Health Science Faculty, Department of Public Health Nursing

Aim: Theaim of this study is to investigate patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management. Methods: A systematic review of the literature published between 2005 and 2015 was conducted, searching seven databases of science Direct, Turkish Medline, Psychinfo, Ovid, Proquest, Google Scholar and Ulakbim Turkish Medical Database and five articles were identified as eligible for review. The methodological quality of the studies were assessed with Turkish JBI- MAStARI Critical Appraisal checklist. Data was extracted by using a standard data extraction form developed for this study and evaluated. Results: In the eligible articles for this review, the study samples were patients with trauma to the emergency units (n=418), undergone total knee replacement (n=120), undergone heart lung and gastrointestinal system surgery (n=559), and undergone open heartsurgery (n=52). In all studies, maximum pain score was 7.20±1.95 (min-max: 0-10) and maximum satisfaction score was 100%. In all the studies, pharmacological methods were the frequently used in the postoperative pain management and non-pharmacological methods were not used by nurses sufficiently. Nevertheless, all of the patients were satisfied by nurses for pain relief. Conclusion: In this systematic review, scientific evidences were attained that patient satisfaction with nursing practices about postoperative pain management was high and non-pharmacological methods were used by nurses insufficiently in the last decade.

Keywords: Nursing approaches/interventions, patient satisfaction, postoperative pain


Hastaların, Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Hemşirelik Uygulamalarından Memnuniyet Düzeyleri: Bir Sistematik Derleme

Fatma Eti Aslan1, Sennur Kula Şahin1, Selda Secginli2, Semra Bülbüloğlu1
1İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Amaç: Bu sistematik derlemede, hastaların ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin hemşirelik uygulamalarından memnuniyet düzeylerini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Konuyla ilgili Science Direct, Türk Medline, Psychinfo, Ovid, Proquest, Google Scholar ve Ulakbim Türk Tıp Dizini veri tabanlarından 2005-2015 tarihleri arasında yayınlanmış çalışmalar incelenmiş ve alma kriterlerine uyan beş çalışma derleme kapsamına alınmıştır. Çalışmaların metodolojik kaliteleri Türkçe Joanna Briggs Enstitüsü MAStARI Kritik Değerlendirme aracı ile yapılmıştır. Veriler bu çalışma için geliştirilen standart bir veri çıkarım formu kullanılarak özetlenmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular: Sistematik derleme kapsamına alınmış çalışmaların örneklem grubunu künt ve penetran travma geçirerek acil ünitesine alınmış hastalar (n=418), total diz protezi takılmış ortopedi ünitesinde yatan hastalar (n=120), batın ve göğüs bölgelerinden çeşitli nedenlerle opere edilmiş hastalar (n= 559), kalp ameliyatı geçirmiş hastalar (n=52)oluşturmaktadır. Çalışmalarda en yüksek ağrı puanı 7.20±1.95 (en az-en fazla: 0-10) olup, en yüksek memnuniyet düzeyi %100 olarak belirlenmiştir. Tüm çalışmalarda ameliyat sonrası ağrı yönetiminde sıklıkla ağrı kesici ilaç uygulamalarının yapıldığı ve ilaç dışı uygulamaların ağrı yönetiminde yeterince kullanılmadığı, buna rağmen; hastaların memnuniyet düzeyinin çoğunlukla yüksek olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu sistematik derlemede, son on yıldır ameliyat sonrası ağrı yönetimi için yapılan hemşirelik uygulamalarından hasta memnuniyetinin yüksek düzeyde ve ağrı yönetiminde önerilen ilaç dışı hemşirelik uygulamalarının yetersiz olduğunu gösteren bilimsel kanıtlara ulaşıldı.

Anahtar Kelimeler: Ameliyat sonrası ağrı, hasta memnuniyeti, hemşirelik yaklaşımları/uygulamaları
Corresponding Author: Semra Bülbüloğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.