ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 1  Year: 2019
  The Short-term Effect of PRP on Chronic Pain in Knee Osteoarthritis [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-81489 | DOI: 10.14744/agri.2019.81489  

The Short-term Effect of PRP on Chronic Pain in Knee Osteoarthritis

Hamza Sucuoğlu1, Seyfettin Üstünsoy2
1Istanbul Gelisim University, School Of Health Scıences, Istanbul, Turkey
2Istanbul Silivri Medicalpark Hospital, Department of Biochemistry, Istanbul

Objective: It is being attempted to provide amelioration of knee pain by administering platelet rich plasma (PRP) that increases the release of growth factors targeting cartilage regeneration in knee osteoarthritis (OA).Therefore, we aimed to measure the short-term efficacy of PRP on chronic pain in knee osteoarthritis.

Patients and Method: The study enrolled 69 patients with chronic knee pain who had grade 2-4 knee OA based on the Kellgren-Lawrence (K-L) classification. The study was completed with 60 knee joints of 42 patients that completed the three doses of intraarticular PRP injections administered at intervals of three weeks. The patients' pain was evaluated using the resting and activity visual analog scale (VAS) on day 0, week 3, 6, and 12.

Results: The mean age and body mass index (BMI) of the 42 patients of which 37 were female were 60.52 ± 10.41 and 28.5 ± 9.71. A total of 18 patients had bilateral knees involved, and 39 of the 60 knee joints were K-L grade 3-4 osteoarthritis. A significant improvement was observed in the mean resting and activity VAS scores at day 0 and week 12 (p<0.05). In K-L grade 2 patients, the day 0 and week 3 resting and activity VAS scores were significantly better than the grade 3-4 scores ( p<0.05)

Conclusion: It was observed that PRP injections provide a meaningful improvement in chronic knee pain in knee osteoarthritis throughout a 12-week period. Besides this, the pain reduction response to PRP was found to be better in patients with early stage knee osteoarthritis.

Keywords: PRP, Chronic, Pain, Knee, Osteoarthritis


Diz Osteoartritinde PRP’nin Kronik Ağrı Üzerine Kısa Dönem Etkinliği

Hamza Sucuoğlu1, Seyfettin Üstünsoy2
1İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul
2İstanbul Silivri Medicalpark Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İstanbul

Giriş ve Amaç: Diz osteoartritinde (OA) kıkırdak rejenerasyonu sağlamaya yönelik büyüme faktörlerinin salınımını artıran platelet rich plasma (PRP) uygulamaları ile diz ağrılarında iyileşme sağlanmaya çalışılmaktadır. Biz de bu nedenle diz OA’da PRP’nin kronik ağrı üzerine kısa dönem etkinliğini ölçmeyi amaçladık.

Hastalar ve Yöntem: Kellgren – Lawrence (K-L) sınıflamasına göre grade 2-4 arası diz OA olan kronik diz ağrılı 69 hasta çalışmaya alındı. 3 hafta aralıklarla uygulanan 3 doz intraartiküler PRP enjeksiyonunu tamamlayan 42 hastanın 60 diz eklemi ile çalışma tamamlandı. Hastaların ağrıları 0.gün,3.,6., ve 12. haftalarda istirahat ve aktivite visual analog scala (VAS) ile değerlendirildi.

Bulgular: 37’si kadın 42 hastanın ortalama yaşı ve vücut kitle indeksi sırasıyla (ort±standart sapma (SS)) 60.52±10.41 ve 28.5±9.71 idi. Toplam 18 hasta bilateral diz olup, 60 diz ekleminin 39’u ise K-L grade 3-4 osteoartritti. Hastaların 0. gün ve 12. hafta ortalama istirahat ve aktivite VAS skorlarında; (sırasıyla (ort±SS), 5,13±2,70, 7,68±1,83 ve 2,60±2,05, 3,75±2,12, p<0.05) anlamlı iyileşme görüldü. K-L grade 2 hastalarda 0.gün ve 3.hafta istirahat ve aktivite VAS (sırasıyla (ort±SS), 3,43±1,50, 6,81±1,28 ve 2,57±1,59, 4,10±1,84) skorları grade 3-4’e (sırasıyla (ort±SS), 6,05±2,77, 8,15±1,92 ve 4,49±2,22, 5,74±1,61; p<0.05) göre anlamlı daha iyi olup, 6. ve 12. Hafta istirahat ve aktivite VAS skorlarında (sırasıyla (ort±SS), 2,38±1,85, 3,29±1,82; 3,36±1,76, 4,03±1,54 ve 2,14±1,82, 3,19±2,31; 2,85±2,14, 4,05±1,97; p>0.05) skorlarında anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Diz osteoartritinde PRP enjeksiyonlarının 12 haftalık takip döneminde kronik diz ağrıları üzerine anlamlı düzelme sağladığı görüldü. Ek olarak, erken evre diz OA’lılarda PRP’ye ağrıda azalma yanıtı daha iyi bulundu.

Anahtar Kelimeler: Diz, Osteoartrit, PRP, Kronik, Ağrı
Corresponding Author: Hamza Sucuoğlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.