ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  İnternal Carotid Artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-76094 | DOI: 10.5505/agri.2017.76094  

İnternal Carotid Artery dissection which mimicry trigeminal neuralgia and cluster headache

Zeynep Issı1, Yüksel Erkin2, Vesile Öztürk3
1Department of Algology, Neurology, School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
2Department of Algology, School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey
3Department of Neurology, School of Medicine, Dokuz Eylül University, İzmir, Turkey

Cervical arteriel dissection is an acute arterial disease. Although it's not common disease, 40-60% cerebral infarction and 20-30% transient ischemic attack could be seen so it is important to recognise.
53 years old female patient has consultationed with head, neck and face pain which onset endaural after than spread directly left face half, effect of sometimes orbita and sometimes submaxilla area, occasionaly accompanied by redness in the eye, extending from a few minutes to a few hours, it has been sharp and pulsatif charactheristic and she never experienced before similar.
Although not typical, with initial diagnosis, trigeminal neuralgia and cluster headache(CH), carbamazepine, tramadol treatment was started.
The patient who had neck pain is severe during USG and with atypical features was BT angioed to the brain and neck in-terms of differential diagnosis of the patient.İt was detected profile compatible with dissection at left İCA proximal.
The most frequent clinical presentation of cervical İCA dissections is cervical pain and headache which can be seen in 67-77% of the cases before brain and retinal ischemic events. Dissection is an important cause of ischemic cerebrovascular(CVO) events observed in young to middle age. İn conjuction with it’s escape the attention cause in sight %2 incidence of ischemic stroke, some reports reported an etiologic cause of 14-20% below age 50.
In the literature, there are rare cases of İCA dissection mimicking CH and other trigeminal autonomic cephalagias. A common recommendation in CH case reports is the need for neurovascular imaging in cases with atypical features

Keywords: İnternal carotid artery, dissection, cluster, trigeminal neuralgia


Trigeminal nevralji ve küme başağrısını taklit eden İnternal Karotid Arter diseksiyonu

Zeynep Issı1, Yüksel Erkin2, Vesile Öztürk3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim dalı, Algoloji Bilim dalı, İzmir, Turkey
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Algoloji Bilim dalı, İzmir, Turkey
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim dalı, İzmir, Turkey

Servikal arteriel diseksiyon akut arteriel bir hastalıktır. Sık rastlanan bir hastalık olmamakla birlikte %40-60 oranında serebral infarkt, %20-30 oranında geçici iskemik atak görülebileceğinden tanınması önemlidir.
53 yaşında kadın hasta, 4 gündür olan, başlangıçta kulak içinden başlayıp yayılan, daha sonra direk sol yüz yarısında, bazen orbitaya bazen de alt çene bölgesine vuran, zaman zaman gözde kızarıklığın da eşlik edebildiği, birkaç dakikadan birkaç saate uzayan, keskin ve zonklayıcı vasıfta çok şiddetli, daha önce hiç yaşamadığı baş,yüz ve boyun ağrısı ile başvurdu.
Tipik olmamakla birlikte trigeminal nevralji ve küme başağrısı ön tanıları ile karbamazepin ve tramadol başlanıldı.
Boyun ağrısı ultrasonografi (USG) sırasında şiddetli olan ve atipik özellikleri olan hastaya ayırıcı tanı açısından beyin ve boyun bilgisayarlı tomografi (BT) Angio çekildi. Sol internal karotid arter(İCA) proksimalinde diseksiyon ile uyumlu görünüm saptandı.
Servikal İCA diseksiyonlarının en sık klinik prezentasyonu, beyin ve retinal iskemik olaylardan önce gelen, %67-77 oranında görülebilen servikal ağrı ve başağrısıdır. Diseksiyonlar,genç-orta yaşta görülen iskemik serebrovasküler (SVO) olayların, önemli bir nedenidir. İskemik SVO’nun sebepleri arasında %2 olarak görülmesi dikkatten kaçmakla birlikte bazı raporlarda elli yaşın altında etyolojik sebep olarak %14-20 oranında bildirilmiştir.
Literatürde nadir olarak küme başağrısını ve diğer trigeminal otonomik sefaljileri taklit eden İCA diseksiyonu vakaları vardır. Küme başağrısı vaka bildirimlerindeki ortak öneri ise atipik özellikler olan durumlarda nörovasküler görüntülemenin gerekliliğidir.

Anahtar Kelimeler: İnternal Karotid Arter, Diseksiyon, Küme, Trigeminal nevralji
Corresponding Author: Zeynep Issı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.