ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 4  Year: 2017
  A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-69672 | DOI: 10.5505/agri.2016.69672  

A case of polymyalgia rheumatica and ankylosing spondylitis coexistence

Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
Gaziantep University Faculty of Medicine, Department of Physıcal Medicine and Rehabilitation, Gaziantep

Ankylosing spondylitis is a chronic inflammatory disease that affect spine and the peripheral joints. Polymyalgia rheumatica is an inflammatory disease charterised by aching and prolonged morning stiffness in mainly shoulder and pelvic girdle. Poly- myalgia rheumatica may mimic a series of other disease and differential diagnosis is needed for most of the time. A wide group of disease including spondyloarthropathies may present polymyalgia-like symptoms and rarely two disease may exist together. a 54 years old man who had been follow-up for ankylosing spondylitis presented pelvic and shoulder girdle pain, restriction of movement and morning stiffness for two months. Physical examination revealed that the pain is located mostly in shoulder and pelvic girdle and also increased erythrocyte sedimentation rate revealed the co-existance of the two disease. Dramatic improvement by adding corticosteroids to the treatment support the diagnosis. With this case we report that, anky- losing spondylitis may present polymyalgic symptoms and rarely the two disease may exist together in elderly. Description of the two diseases co-existance is rare in literature. The proper diagnosis of the two disease is essential for improvement of the patient and quality of life.

Keywords: Ankylosing spondylitis, polymyalgia rheumatica, rehabilitation.


Ankilozan spondilit polimiyaljia romatika birlikteliği: Olgu sunumu

Ali Aydeniz, Mazlum Serdar Akaltun, Ali Gür, Savaş Gürsoy
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Gaziantep

Ankilozan spondilit omurga ve periferal eklemleri tutan inflamatuvar bir hastalıktır. Polimiyaljia romatika başlıca kalça ve omuz kuşağını tutan, ağrı ve sabah tutukluğuna yol açan inflamatuvar durumdur. Polimiyaljia romatika klinik olarak birçok hastalığı taklit edebilir ve ayırıcı tanı dikkatle yapılmalıdır. Spondiloartropatiler de polimyalji semptomları verebilir ancak nadir de olsa bu iki hastalık birlikte görülebilir. Elli dört yaşında erkek hasta Ankilozan Spondilit nedeniyle takip ve tedavideyken, son iki aydır kalça ve omuz kuşağında ağrılarda belirgin artma, hareket kısıtlılığı, sabah tutukluğu nedeniyle kliniğimize başvurdu. Olgunun fizik incelemesinde ağrının kalça ve omuz kuşağında belirgin olması, eritrosit sedimentasyon hızındaki artış ankilozan spondilit ve polimiyaljia romatika birlikteliğini düşündürdü. Olgunun tedavisine kortikosteroid ekleyerek dramatik yanıt iyileşme sağlanması tanıyı destekledi. Hastanın ağrı ve hareket aralığında belirgin düzelme olması ile izleme alındı. Olgumuz eşliğinde, ileri yaşlarda ankilozan spondilit kliniğine polimyaljik bulguların eklenebileceğini ve nadir de olsa bu iki hastalığın birlikte gidebileceğini belirttik. Literatür taramamızda iki hastalığın birlikte görüldüğü az sayıda yayın olması nedeniyle dikkate değer gördük. Her iki hastalığın birlikte tanı ve uygun tedavisi ile yaşam kalitesinde artma ve iyileşmenin sağlanacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, polimiyaljia romatika, rehabilitasyon.
Corresponding Author: Mazlum Serdar Akaltun, Türkiye


TOOLS
Uncorrected Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2017 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.