ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 29  Issue: 4  Year: 2017
  The effect of intravenous preoperative versus postoperative paracetamol on postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery: A prospective randomised study [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-65872 | DOI: 10.5505/agri.2017.65872  

The effect of intravenous preoperative versus postoperative paracetamol on postoperative nausea and vomiting in patients undergoing strabismus surgery: A prospective randomised study

Mehmet Aksoy1, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Sadullah Keleş2, Ömer Doymuş1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
2Department Of Ophthalmology, Faculty Of Medicine, Ataturk University, Erzurum,

Objectives: This prospective randomised study aimed to compare the efficacy of preoperative versus postoperative paracetamol on postoperative nausea and vomiting in children undergoing strabismus surgery. Material and Methods: Ninety-six patients were randomly divided into 3 equal groups (n=32). In the preoperative paracetamol group, intravenous (IV) infusion of paracetamol 15 mg kg-1 (1.5 ml kg-1) was administered one hour before operation over 20 minutes and IV infusion of saline (1.5 ml kg-1) was administered at recovery room. Patients in the postoperative paracetamol group received IV infusion of saline (1.5 ml kg-1) one hour before operation over 20 minutes and paracetamol 15 mg kg-1 (1.5 ml kg-1) was administered at recovery room. In the control group, patients received IV infusion of saline (1.5 ml kg-1) pre- and postoperatively. Postoperative pain condition was evaluated using the Faces Pain Scale. In the recovery room, an observer recorded the pain score, complaints of nausea and vomiting, the need for rescue analgesics and the need for antiemetic drug during 24 hours postoperatively. Results: The incidence of nausea and vomiting during the first 0-6 hours postoperatively was significantly lower in the preoperative paracetamol group compared with the control and postoperative paracetamol groups (p < 0.001). The number of patients required antiemetic administration during the first 0-6 and 6-12 hours postoperatively was found to be higher in control group compared with other groups (p < 0.001, for all). Conclusion: The use of paracetamol, when administered preoperatively, reduces PONV incidence in children undergoing strabismus surgery.

Keywords: strabismus surgery, paracetamol, postoperative nausea vomiting.


Şaşılık cerrahisi uygulanan hastalarda preoperatif ve postoperatif uygulanan intravenöz parasetamolün postoperatif bulantı ve kusma üzerine etkisi: Bir prospektif randomize çalışma

Mehmet Aksoy1, İlker İnce1, Ali Ahıskalıoğlu1, Sadullah Keleş2, Ömer Doymuş1
1Atatürk Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye
2Atatürk Üniversitesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzurum, Türkiye

AMAÇ: Bu prospektif randomize çalışma, şaşılık cerrahisi uygulanan çocuklarda preoperatif ve postoperatif uygulanan intravinöz parasetamolün postoperatif bulantı ve kusma üzerine olan etkinliğini karşılaştırmayı amaçladı.
GEREÇ ve YÖNTEM: Doksan altı hasta randomize olarak 3 eşit gruba ayrıldı (n = 32). Preoperatif parasetamol grubunda, ameliyattan bir saat önce 20 dakika sürecek şekilde 15 mg kg-1 parasetamol (1.5 ml kg-1) intravenöz (IV) infüzyon ve iyileşme odasında ise serum fizyolojik IV infüzyonu (1.5 ml kg-1) uygulandı. Postoperatif parasetamol grubunda ameliyattan bir saat önce 20 dakika boyunca serum fizyolojik (1.5 ml kg-1) IV infüzyonu ve sonra iyileşme odasında 15 mg kg-1 parasetamol (1.5 ml kg-1) verildi. Kontrol grubunda, hastalar preoperatif ve postoperatif dönemde serum fizyolojik (1.5 ml kg-1) IV infüzyonu aldı. Postoperatif ağrı durumu ilk 24 saat boyunca Yüz Ağrı Ölçeği kullanılarak değerlendirildi. İyileştirme odasında bir gözlemci postoperatif 24 saat süresince ağrı skorunu, bulantı ve kusma şikayetlerini, analjezik ihtiyacını ve antiemetik ilaç ihtiyacını kaydetti. BULGULAR: Ameliyattan sonraki ilk 0-6 saatteki bulantı ve kusma insidansı preoperatif parasetamol grubunda kontrol grubuna (p <0.001) ve postoperatif parasetamol grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0.011). Ameliyattan sonraki ilk 0-6 ve 6-12 saatlerde antiemetik tedaviye gereksinim duyan hasta sayısının kontrol grubunda diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulundu (p <0.001, hepsi için).
SONUÇ: Şaşılık ameliyatı geçiren çocuklarda preoperatif IV parasetamol uygulandığında, postoperatif bulantı ve kusma insidansını azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: şaşılık cerrahisi, parasetamol, postoperatif bulantı kusma.
Corresponding Author: Mehmet Aksoy, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search
 
Copyright © 2018 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.