ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  Tolosa- Hunt Syndrome; Clinical and Brain MRI Features and Treatment [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-65477 | DOI: 10.5505/agri.2018.65477  

Tolosa- Hunt Syndrome; Clinical and Brain MRI Features and Treatment

Asuman Ali1, Ramazan Yalçın2
1TR Health Sciences University Yüksek Ihtisas Training and Research Hospital,Department of Neurology,Bursa
2Bursa,Radiological Diagnostic Center, Department of Radiology

Tolosa-Hunt Syndrome (THS) is an idiopathic condition characterized by periorbital and hemicranial pain, ipsilateral oculomotor and sixth cranial nerve involvement, good response to steroids, granulomatous inflammation of the cavernous sinus or the top of the orbita.
A 25 year- old- male patient presented with severe burning burn pain near the left eye with double vision. The left eye exhibited semiptosis, limited outward gaze, and difficulty in downward outward gaze. No history of trauma or drug use was reported. Cranial Magnetic Resonance Imaging(MRI) showed thickening cavernous sinus walls to the left, while contrasted MRI sections suggested inflammation as indicated by intense staining. Cerebral arterial and venous angiographs were normal. Parenteral treatment with 1mg/kg methyl prednisolon commenced. The pain passed on the third day of treatment. Ophthalmoplegia began improving on the third week. The clinical symptoms were completely over after the third month of the clinic. The pain did not recur after corticotheraphy started. The cranial MRI of the patient were reviewed in a comparative perspective in the first and third months of the clinic. Inflammation was observed to get better.
THS should always be taken into consideration in painful ophthalmoplegia cases. Cranial MRI towards the cavernous sinus in particular would suffice for diagnosis, provided that the vertex of orbita is not affected.

Keywords: Painful ophthalmoplegia, Tolosa-Hunt syndrome, Cranial MRI


Tolosa- Hunt Sendromu;Kliniği, Kranyal MR Özellikleri ve Tedavisi

Asuman Ali1, Ramazan Yalçın2
1T.C Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,Bursa
2BURTOM,Bursa Radyolojik Tanı Merkezi

Tolosa-Hunt Sendromu(THS), periorbital ve hemikranyal ağrı ile ortaya çıkan, ipsilateral okülomotor ve altıncı kranyal sinir tutulumunun görüldüğü, steroidlere iyi cevap veren, orbitanın tepe kısmında veya kavernöz sinüste granülomatöz inflamasyonun gözlendiği idyopatik bir durumdur.
25 yaşında erkek hasta, sol göz çevresinde şiddetli, yanıcı, yakıcı ağrı, çift görme yakınmaları ile başvurdu. Sol gözünde semipitoz, dışa bakış kısıtlılığı, aşağı dışa bakmakta güçlük mevcuttu. Travma ve ilaç kullanma öyküsü yoktu. Kranyal Manyetik Rezonans(MR) görüntülemesinde solda kavernöz sinüs duvarında kalınlaşma ve kontrastlı MR kesitlerinde inflamasyona bağlı yoğun boyanma tespit edildi. Serebral arteryel ve venöz anjiogramları normaldi. 1mg/kg. hesabıyla metil prednisolon tedavisi parenteral olarak başlandı. Tedavisinin üçüncü gününde ağrısı geçti. Üçüncü haftada oftalmoplejisi düzelmeye başladı. Tedavisi tamamlandıktan üç ay sonra kliniği tamamen düzeldi. Kortikoterapi başlandıktan sonra ağrısı tekrarlamadı. Kliniğinin birinci ve üçüncü aylarında kranyal MR’ları karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. İnflamasyonun düzeldiği görüntülendi.
Ağrılı oftalmopleji olgularında THS her zaman akılda tutulmalıdır. Orbitanın verteksinde etkilenme yoksa, özellikle kavernöz sinüse yönelik kranyal MR incelemesi yeterli olmakta ve tanı koydurucu özellik taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ağrılı oftalmopleji, Tolosa-Hunt sendromu, Kranyal MR
Corresponding Author: Asuman Ali, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Search 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.