ISSN : 1300-0012   E-ISSN 2458-9446 Home      |      Contact      |      TR
 
 
Volume: 31  Issue: 2  Year: 2019
  Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch Reflex [Ağrı]
Ağrı. Ahead of Print: AGRI-62687 | DOI: 10.5505/agri.2018.62687  

Rare reflex in regional anesthesia which have a high-risk in case of forgotten: Bezold-Jarisch Reflex

Fethi Akyol1, Orhan Binici2, Özgür Özmen1, Evren Büyükfırat2, Kenan Erol2, Mahmut Alp Karahan2
1Erzincan University Medical Faculty Education and Research Hospital, Department of Anesthesia and Reanimation,Erzincan
2Harran University Medical Faculty Research and Practice Hospital,Department of Anesthesia and Reanimation, Şanlıurfa

Bezold-Jarisch reflex is a reflex which can occur during regional anesthesia, upper-extremity blocks and sometimes in general anesthesia, resulting in hypotension, bradycardia, apnea or cardiac arrest elicited by chemical or mechanical receptor stimulations.
This reflex mostly occuring in sitting position during upper-extremity nerve blocks can be forgotten in other complications.
The complications occurred after this reflex can be overcome by taking necessary precautions and providing sufficient cardiac monitorization.
In our cases to be presented, we want to remind you Bezold-Jarisch reflex, which can cause serious complications when forgotten.

Keywords: Bezold-Jarisch reflex, upper-extremity blocks, sitting position.


Rejyonel anestezide nadir görülen unutulması durumunda yüksek risk taşıyan bir refleks: Bezold-Jarisch Refleksi.

Fethi Akyol1, Orhan Binici2, Özgür Özmen1, Evren Büyükfırat2, Kenan Erol2, Mahmut Alp Karahan2
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Erzincan
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi,Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı,Şanlıurfa

Bezold-Jarisch refleksi rejyonal anestezi, üst ekstremite sinir blokları ve bazen de genel anestezi sırasında kimyasal veya mekanik reseptörlerle uyarı sonucu hipotansiyon, bradikardi, apne veya kardiyak arrest ile ortaya çıkabilir. Üst ekstremite sinir blokları sırasında daha çok oturur pozisyonda ortaya çıkan bu refleks diğer komplikasyonlar arasında genellikle unutulabilmektedir. Önlemler alındığı ve yeterli kardiyak monitörizasyon yapıldığı takdirde bu refleks neticesinde oluşabilecek komplikasyonların üstesinden gelinebilmektedir. Sunacağımız vakalarda unutulduğu zaman ciddi komplikasyonlara yol açabilecek bir refleks olan Bezold-Jarisch refleksini hatırlatmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Bezold-Jarisch refleksi, üst ekstremite sinir blokları, oturur pozisyon.




Corresponding Author: Fethi Akyol, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar




 
Search



















 
Copyright © 2019 The Journal of The Turkish Society of Algology, All Rights Reserved.